Thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài - Đắk Lắk

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài - Đắk Lắk

Số hồ sơ: T-DLA-252663-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Lắk
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Công dân trực tiếp nộp hồ sơ, nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp.
Thời hạn giải quyết: Trong ngày, trường hợp cần xác minh thì thời hạn được kéo dài không quá 03 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng tử
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng