Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh cho trẻ sinh ra ở Việt Nam có cha mẹ là công dân Việt Nam trong đó một người sinh sống ở Việt Nam và một người sinh sống ở nước ngoài - Bạc Liêu

Thông tin

Số hồ sơ: T-BLI-136133-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc (khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng