Thủ tục hành chính: Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài - Đắk Lắk

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài - Đắk Lắk

Số hồ sơ: T-DLA-252666-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Lắk
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Khi nộp hồ sơ đăng ký kết hôn thì chỉ cần một trong hai bên nam, nữ nộp. Khi thực hiện phỏng vấn; nhận kết quả, bắt buộc hai bên nam, nữ phải có mặt
Thời hạn giải quyết: Không quá 25 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí. Trường hợp Sở Tư pháp yêu cầu cơ quan Công an xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 10 ngày.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận kết hôn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng