Thủ tục hành chính: Đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở (đối với trường hợp tổ chức hoạt động tôn giáo có sự tham gia của tín đồ ngoài quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở (đối với trường hợp tổ chức hoạt động tôn giáo có sự tham gia của tín đồ ngoài quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-067259-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Thời gian giải quyết: 15 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng