Thủ tục hành chính: Đăng ký hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam - Hải Phòng

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam - Hải Phòng

Số hồ sơ: T-HPG-150564-TT
Cơ quan hành chính: Hải Phòng
Lĩnh vực: Cư trú – Xuất nhập cảnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam - Hải Phòng

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của Sở Ngoại vụ
Tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ của tổ chức và ghi giấy hẹn
Phân loại hồ sơ: Bộ phận một cửa phân loại hồ sơ trình lãnh đạo giải quyết
Trả kết quả: Bộ phận một cửa trả kết quả cho tổ chức
Nhận kết quả: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Sở Ngoại vụ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
Tổ chức phi chính phủ nước ngoài phải có giấy phép hoạt động tại Việt nam do cơ quan có thẩm quyền cấp

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam - Hải Phòng

Giấy đăng ký hoạt động gửi Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
Điều lệ của tổ chức phi chính phủ (bao gồm: Tôn chỉ, mục đích hoạt động, tổ chức,…)
Văn bản chứng nhận tư cách pháp nhân do cơ quan có thẩm quyền của nơi thành lập hoặc nơi đặt trụ sở chính cấp, hoặc bản sao có công chứng
Nêu rõ trong đơn số người nước ngoài và người Việt Nam cần thiết làm việc tại Văn phòng đại diện
Văn bản chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền tại Việt Nam phê duyệt
Tiểu sử của người dự kiến được cử làm Trưởng Văn phòng đại diện và Giấy giới thiệu làm đại diện của người đứng đầu tổ chức phi chính phủ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam - Hải Phòng

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
Đơn xin đăng ký hoạt động
Tải về

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam - Hải Phòng

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam - Hải Phòng

Thủ tục hành chính liên quan Đăng ký hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam - Hải Phòng

Menu