Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký hoạt động của Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật - Bắc Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động của Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật - Bắc Ninh

Số hồ sơ: T-BNI-129342-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng