Thủ tục hành chính: Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài - Đắk Lắk

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài - Đắk Lắk

Số hồ sơ: T-DLA-252671-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Lắk
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Công dân nộp hồ sơ, nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp phải xác minh, thời hạn này được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định công nhận việc giám hộ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng