Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký di chuyển đối với Phương tiện kỹ thuật (PTKT) thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội (trường hợp chủ PTKT là cơ quan, tổ chức) - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký di chuyển đối với Phương tiện kỹ thuật (PTKT) thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội (trường hợp chủ PTKT là cơ quan, tổ chức) - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS852
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Quốc phòng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp (hoặc uỷ quyền) đến làm thủ tục đăng ký tại Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố
Thời hạn giải quyết: Trong ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy giới thiệu di chuyển Phương tiện kỹ thuật Giấy chứng nhận đăng ký Phương tiện kỹ thuật Phiếu đăng ký Phương tiện kỹ thuật
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng