Hệ thống pháp luật

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 384/TCT/CS

Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 384/TCT/CS NGÀY 21 THÁNG 1 NĂM 2002 VỀ VIỆC ƯU ĐÃI THUẾ THEO LUẬT KKĐTTN

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 1526/CT ngày 29/1/2001 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai hỏi về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 12 của Luật thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn tại điểm 2.d, mục I, phần Đ Thông tư số 99/1998/TT-BTC ngày 14/07/1998 của Bộ Tài chính thì những cơ sở kinh doanh, dịch vụ đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trước ngày 1/1/1999 (ngày Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực thi hành), nhưng chính thức đi vào hoạt động và đăng ký mã số thuế trước ngày 10/1/1999 (tức là vẫn trong thời hạn đăng ký nộp thuế theo luật định) thì vẫn thuộc diện được miễn, giảm thuế theo hướng dẫn tại điểm 1, điểm 2, mục I phần Đ Thông tư số 99/1998/TT-BTC ngày 14/07/1998 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo Cục thuế biết và thực hiện.

 

Phạm Văn Huyến

(Đã ký)

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn về việc ưu đãi thuế theo luật Khuyến khích đầu tư trong nước

  • Số hiệu: 384/TCT/CS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 21/01/2002
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Văn Huyến
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 21/01/2002
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản