Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2599/TCT-AC

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ SỐ 2599 TCT/AC NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 2001 VỀ VIỆC THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN GTGT, HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để đáp ứng tình hình thực tế về việc quản lý, sử dụng hoá đơn của các doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị, nhằm tăng cường hơn nữa trong việc quản lý, sử dụng hoá đơn, chống tẩy xoá, làm giả hoá đơn; Tổng cục Thuế đã bổ sung về hoá đơn giá trị gia tăng, hoá đơn bán hàng như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUY CÁCH

1. Hoá đơn giá trị gia tăng, mẫu 01 GTKT-3LL, kích thước 19cmx27cm, hoá đơn có đánh số thứ tự liên tục, có ký hiệu xê-ry từ: DN/01-B và từ HG/01-N trở đi, mỗi quyển có 50 số, mỗi số có 3 liên.

- Liên 1: Lưu (in mầu tím)

- Liên 2: Giao khách hàng (in màu đỏ)

- Liên 3: Dùng để thanh toán (in màu xanh)

2. Hoá đơn giá trị gia tăng, mẫu 01 GTKT-2LL, kích thước cũ 19cmx13cm, nay phát hành thêm loại hoá đơn kích thước 21cmx15cm; hoá đơn có đánh số thứ tự liên tục, có ký hiệu xê-ry từ: AA/01-B và từ BA/01-N trở đi, mỗi quyển có 50 số, mỗi số có 2 liên.

- Liên 1: Lưu (in màu tím)

- Liên 2: Giao khách hàng (in màu đỏ)

3. Hoá đơn bán hàng, mẫu 02 GTTT-3LL, kích thước 19cmx27cm, hoá đơn có đánh số thứ tự liên tục, có ký hiệu xê-ry từ: BN/01-B và từ EN/01-N trở đi, mỗi quyển có 50 số, mỗi số có 3 liên.

- Liên 1: Lưu (in màu tím)

- Liên 2: Giao khách hàng (in màu đỏ)

- Liên 3: Dùng để thanh toán (in màu xanh)

4. Hoá đơn bán hàng, mẫu 02 GTTT-2LN, kích thước cũ 19 cm x 13 cm, nay phát hành thêm loại hoá đơn kích thước 21 cm x 15 cm; hoá đơn có đánh số thứ tự liên tục, có ký hiệu xê-ry từ: AA/01-B và từ AN/01-N trở đi, mỗi quyển có 50 số, mỗi số có 2 liên.

- Liên 1: Lưu (in màu tím)

- Liên 2: Giao khách hàng (in màu đỏ)

Bốn loại hoá đơn nêu trên, trên nền của các liên hoá đơn đều in hoa văn và màu tương ứng, vị trí phản ảnh chỉ tiêu tiền hàng được bố trí cụm hoa văn hình ô và giữa có in dòng chữ mờ hình tròn: "Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" chữ "Bộ Tài chính"; Bìa hoá đơn in hoa văn.

Trên liên 2 (liên giao cho khách hàng) của hoá đơn, được in bằng giấy đặc chủng có sợi phát quang khi chiếu bằng đèn tia cực tím, bóng nước (chìm trong giấy) phù hiệu Tổng cục thuế viết tắt TCT, đồng thời được in bằng mực phát quang bảo vệ bằng kỹ thuật đặc biệt.

II. GIÁ BÁN, ĐỊA ĐIỂM GIAO NHẬN

1. Giá bán:

Kể từ ngày 15/7/2001 trở đi tất cả 4 loại hoá đơn mới dưới đây đều bán theo giá thống nhất như sau:

STT

Loại hoá đơn

Giá bán (đồng/quyển)

Ghi chú

1

Hoá đơn GTGT, mẫu 01-GTKT-3LL

14.700

xê-ry từ: DN/01-B và từ HG/01-N trở đi

2

Hoá đơn GTGT, mẫu 01-GTKT-2LN

8.000

xê-ry từ: AA/01-B và từ BA/01-N trở đi

3

Hoá đơn bán hàng, mẫu 02-GTTT-3LL

14.700

xê-ry từ: BN/01-B và từ EN/01-N trở đi

4

Hoá đơn bán hàng, mẫu 02-GTTT-2LN

8.000

xê-ry từ: AA/01-B và từ AN/01-N trở đi

Riêng các loại hoá đơn theo mẫu cũ còn lại vẫn tiếp tục sử dụng và bán theo giá tại Công văn số 3562 TCT/AC ngày 16/10/1998 của Tổng cục Thuế.

2. Địa điểm giao nhận:

Các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế trở ra nhận tại Tổng cục Thuế, 123 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào nhận tại Đại diện Tổng cục Thuế các tỉnh phía Nam, 138 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành kiểm kê số hoá đơn cũ còn lại để có cơ sở thanh, quyết toán với Tổng cục Thuế theo quy định hiện hành.

Việc quản lý, sử dụng hoá đơn được thực hiện theo đúng chế độ quản lý sử dụng hoá đơn ban hành kèm theo Quyết định số 885/1998/QĐ-BTC ngày 16/7/1998 về việc ban hành Chế độ phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn bán hàng, Quyết định số 544/TC/QĐ-CĐKT ngày 02/8/1997 về việc ban hành chế độ thống nhất phát hành và quản lý các loại biểu mẫu, chứng từ thu chi ngân sách Nhà nước; chế độ quản lý ấn chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC ngày 13 tháng 4 năm 2001 và Quyết định số 31/2001/QĐ-BTC ngày 13 tháng 4 năm 2001 về việc sửa đổi, bổ sung chế độ quản lý, sử dụng hoá đơn bán hàng của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

Nguyễn Đức Quế

(Đã ký)