Hệ thống pháp luật

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 639/TCT/NV6

Hà Nội, ngày 01 tháng 2 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 639 TCT/NV6 NGÀY 01 THÁNG 2 NĂM 2002 VỀ VIỆC MIỄN THUẾ HỘ KINH DOANH NHỎ

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Long An,

Trả lời công văn số 33- CT-NV ngày 14-1-2002 về việc miễn thuế hộ thu nhập thấp, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1 Mục III quy trình quản lý thu thuế hộ cá thể kinh doanh công thương nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 1345/QĐ/TCCB ngày 9-12-1998 của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế hướng dẫn: "Các hộ kinh doanh thuộc diện miễn thuế (có mức thu nhập bình quân tháng trong năm dưới mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định đối với công chức Nhà nước)… phải viết đơn đề nghị cơ quan thuế xét miễn, giảm thuế…".

Theo hướng dẫn trên thì hộ kinh doanh có thu nhập thấp chỉ được xét miễn thuế khi có đơn đề nghị, cơ quan thuế kiểm tra xác nhận và có quyết định miễn; những hộ kinh doanh không có đơn đề nghị, không được xét miễn, giảm.

Tổng Cục thuế trả lời để Cục biết và thực hiện.

 

Nguyễn Đức Quế

(Đã ký)

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn về việc miễn thuế hộ kinh doanh nhỏ

  • Số hiệu: 639/TCT/NV6
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 01/02/2002
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Nguyễn Đức Quế
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 01/02/2002
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản