Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 857/TTg-KTN
V/v tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Công an, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Công Thương;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;;
- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

 

Xét báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (công văn số 149/UBATGTQG ngày 09 tháng 5 năm 2008) về tình hình trật tự an toàn giao thông quý I năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trật tự an toàn giao thông đối với người tham gia giao thông, nhất là người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện thủy nội địa.

2. Bộ Công an chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mở đợt cao điểm về tuần tra, kiểm soát, tập trung kiểm tra, xử phạt nghiêm hành vi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy; xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ, tránh vượt sai quy định, đi sai phần đường, làn đường, chở quá tải, quá số người quy định, uống rượu bia quá nồng độ cho phép điều khiển phương tiện, đỗ xe không đúng quy định; xử lý kiên quyết các vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

3. Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai mạnh mẽ, đồng bộ Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt theo Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ; kiên quyết thực hiện cưỡng chế giải tỏa dứt điểm vi phạm (các công trình, lều quán xây dựng trái phép) trên đất hành lang an toàn đường bộ trong phạm vi 5 - 7m đối với 4 đoạn tuyến thực hiện thí điểm trên quốc lộ 1 theo kế hoạch.

4. Bộ Giao thông vận tải, các Bộ, ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo chặt chẽ hơn nữa việc giải quyết vấn đề xe công nông tự chế, xe cơ giới 3, 4 bánh tự chế theo tinh thần Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ; tuyên truyền cụ thể, rõ hơn các quy định đối với xe cơ giới tự sản xuất, lắp ráp không có thiết kế được phê duyệt, không bảo đảm các tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (xe tự chế), theo quy định tại khoản 4 Điều 8 và Điều 48 của Luật giao thông đường bộ.

5. Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Công Thương tăng cường chỉ đạo, quản lý chặt chẽ chất lượng mũ bảo hiểm; kiểm tra, xử lý nghiêm những cơ sở sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm không bảo đảm tiêu chuẩn quy định.

6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 tỉnh có số người bị chết vì tai nạn giao thông quý I năm 2008 tăng cao là: Cao Bằng, Trà Vinh, Sơn La, Thanh Hóa, Long An, Tuyên Quang, Bình Phước, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Kon Tum đánh giá làm rõ nguyên nhân và tồn tại, tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại, nghiêm túc triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới, hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, KTN (4b). C (120).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải