Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6560/BGDĐT-GDTH
V/v: Hướng dẫn lựa chọn Sách giáo khoa lớp 10

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:  Sở Giáo dục và Đào tạo các Tỉnh, Thành phố  trực thuộc Trung ương

Bộ sách giáo khoa (SGK) lớp 10 trung học phổ thông (THPT) phân ban năm học 2006-2007 đã được phát hành trong cả nước. Để lựa chọn SGK phù hợp yêu cầu sử dụng khi học phân ban, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các Sở GD&ĐT chỉ đạo Công ty Sách - Thiết bị trường học và các trường THPT kịp thời hướng dẫn học sinh và gia đình học sinh lựa chọn SGK lớp 10.

1. Về các loại sách giáo khoa và tài liệu dùng cho lớp 10

Bộ SGK biên soạn theo quy định của Luật Giáo dục năm 2005 và tài liệu học tập dùng cho học sinh lớp 10, gồm có:

a) Loại SGK biên soạn theo Chương trình chuẩn (ngoài bìa không có chữ "Nâng cao") của 11 môn học sau đây: Toán (Đại số và Hình học), Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn (2 tập), Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, Tin học, Công nghệ, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Trung Quốc); các môn Thể dục, Giáo dục Quốc phòng và An ninh và Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp chỉ có sách giáo viên, không có SGK dùng cho học sinh.

b) Loại SGK biên soạn theo Chương trình nâng cao của 8 môn có nội dung nâng cao (môn phân hoá): Toán (Đại số và Hình học), Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn (2 tập), Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ (ngoài bìa có chữ "Nâng cao").

Như vậy, 8 môn phân hoá có 2 loại SGK: SGK biên soạn theo chương trình chuẩn và SGK biên soạn theo chương trình nâng cao.

c) Ngoài SGK, có tài liệu chủ đề tự chọn nâng cao của 8 môn phân hoá dùng cho học sinh và tài liệu các chủ đề tự chọn bám sát của các môn học dùng cho giáo viên. Ngoài ra, còn có sách bài tập của một số môn học.

2. Về việc hướng dẫn học sinh lựa chọn sách giáo khoa lớp 10

Học sinh chỉ mua sắm SGK sau khi được các trường THPT sắp xếp vào các lớp với hình thức học tập phân hoá cụ thể, đã biết được những môn học nào dùng SGK chương trình chuẩn và những môn học nào dùng SGK nâng cao.

Năm học 2006-2007, học sinh lớp 10 THPT sử dụng SGK và các tài liệu học tập như sau: 

a) Các trường THPT:

Ban Khoa học tự nhiên: Dùng SGK nâng cao của 4 môn: Toán (Đại số và Hình học), Vật lí, Hoá học, Sinh học; các môn học còn lại dùng SGK chương trình chuẩn. 

Ban Khoa học xã hội và Nhân văn: Dùng SGK nâng cao của 4 môn: Ngữ văn (2 tập), Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ (một trong 4 Ngoại ngữ đã nói ở trên); các môn học còn lại dùng SGK chương trình chuẩn.

Ban Cơ bản có 2 hình thức học tập phân hoá sau đây:

Dùng SGK nâng cao của 1 đến 3 môn trong số 8 môn phân hoá,các môn học còn lại dùng SGK chương trình chuẩn.

Dùng SGK chương trình chuẩn của tất cả các môn học và tài liệu chủ đề tự chọn nâng cao của một số môn trong 8 môn phân hoá.

b) Các trường THPT chuyên biệt và THPT kỹ thuật:

Trường, khối THPT chuyên: chuẩn bị SGK theo hướng dẫn cụ thể của nhà trường theo phương án phân ban được áp dụng.

Trường THPT dân tộc nội trú: Nhà trường chuẩn bị SGK cho học sinh theo phương án phân ban được áp dụng.

Trường THPT kỹ thuật: Dùng SGK chương trình chuẩn của tất cả các môn học và tài liệu chủ đề tự chọn nâng cao của các môn phân hoá.

Nhận được công văn này, yêu cầu các Sở GD&ĐT chỉ đạo Công ty Sách - Thiết bị giáo dục và các trường THPT kịp thời thông báo hướng dẫn học sinh chuẩn bị SGK, sách bài tập và tài liệu chủ đề tự chọn nâng cao. Nội dung hướng dẫn cần được thông báo tại các trường THPT, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương và niêm yết tại nơi bán SGK của Công ty để học sinh và gia đình biết khi mua sắm SGK, tài liệu học tập.

 

TM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC 

Lê Quán Tần