Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4670/TCT-PCCS
V/v Ưu đãi thuế TNDN đối với công ty phải di chuyển địa Điểm sản xuất

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2006

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội  

Trả lời công văn số 18562 CT/HTr ngày 22/11/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội về ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty cơ khí Ngô Gia Tự, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tiết 1.1 Điểm 1 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 02 năm tiếp theo đối với cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư và cơ sở kinh doanh di chuyển địa Điểm ra khỏi đô thị theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty cơ khí Ngô Gia Tự có quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội di chuyển phần lớn diện tích sản xuất kinh doanh (gồm toàn bộ bộ phận sản xuất và văn phòng) ra khỏi đô thị (từ số 18 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm đến xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì) theo quy hoạch thì được miễn, giảm thuế TNDN theo hướng dẫn trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 4670/TCT-PCCS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty cơ khí Ngô Gia Tự do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 4670/TCT-PCCS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 11/12/2006
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Duy Khương
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 11/12/2006
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản