Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4506/TCHQ-KTTT
V/v thanh toán XNK tại chỗ

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:

Công ty công nghiệp Thương mại XNK Tân Phú Cường
(53/1 Phan Văn Hớn - Tân Thới Nhất - Q12. TP.Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn không số ngày 25 tháng 8 năm 2003 của Công ty công nghiệp Thương mại xuất xuất khẩu về việc thanh toán đối với loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 90/2002/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với hàng hoá bán cho thương nhân nước ngoài nhưng giao hàng cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam theo chỉ định của thương nhân nước ngoài để làm nguyên liệu sản xuất, gia công hàng xuất khẩu.

Tại điều II Thông tư 90/2002/TT-BTC đã quy định rõ một trong những điều kiện để được áp dụng chính sách thuế hướng dẫn tại Thông tư 90/2002/TT-BTC là “Thương nhân nước ngoài phải thực hiện thanh toán tiền đối với hàng xuất khẩu tại chỗ bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi qua Ngân hàng”.

Như vậy đối với trường Công ty nêu tại công văn trên không đủ điều kiện để được áp dụng chính sách thuế quy định tại Thông tư 90/2002/TT-BTC .

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK

Hoả Ngọc Tâm