Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4270 TM/ĐT
V/v điều chỉnh xuất xứ và giá

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi: Tổng công ty Xây dựng miền Trung

Trả lời công văn số 460/TCT-KTDN ngày 15/9/2003 của Tổng công ty Xây dựng Miền Trung về việc điều chỉnh xuất xứ và giá thiết bị nhập khẩu của Nhà máy sản xuất gỗ ván MDF.

- Căn cứ Quyết định số 451/TCT-KTĐN ngày 26/8/2003 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Miền Trung về việc điều chỉnh xuất xứ một số thiết bị theo Hợp đồng số 117878/03 E ký ngày 12/7/2003 xuất xứ Italia và tổng giá trị thiết bị là 16.679.940 EUR (CIF cảng Đà Nẵng).

Tiếp công văn số 3707 TM/ĐT ngày 18/9/2002, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1- Đồng ý điều chỉnh xuất xứ một số thiết bị theo Hợp đồng số 117878/03E ký ngày 12/7/2002 là xuất xứ Italia và tổng giá trị thiết bị là 16.679.540 EUR (CIF cảng Đà Nẵng) thay cho trị giá cũ 16.696.474 EUR (CIF cảng Đà Nẵng). Danh mục một số thiết bị được điều chỉnh như tại Amendment No.1 của Hợp đồng 117878/03E.

2- Các quy định khác vẫn thực hiện như tại công văn số 3707 TM/ĐT ngày 18/9/2002 nêu trên./.

 

 

K/T. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Phan Thế Ruệ