Hệ thống pháp luật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4206/TCHQ-KTTT
V/v ngành, nghề thuộc lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư trong nước

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2004

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Đắc Lắc về việc đề nghị hướng dẫn giải quyết vướng mắc đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư trong nước chưa phù hợp với quy định về ngành, nghề thuộc lĩnh vực được hưởng ưu đãi của UBND tỉnh Lâm Đồng. Nội dung vướng mắc như sau:

- Doanh nghiệp Tư nhân Bình Phương được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 1867/UB ngày 20 tháng 6 năm 2003 cho phép được hưởng ưu đãi theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước để thực hiện dự án: Xây dựng khu thể thao bơi lội, giải trí. Đối chiếu theo quy định tại Điểm 11, Mục VII của Danh Mục A ban hành kèm theo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ thì dự án đầu tư: xây dựng khu công viên văn hoá, bao gồm có đủ các hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí mới thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi nên Cục Hải quan tỉnh Đắc Lắc tạm thời không giải quyết miễn thuế nhập khẩu đối với hàng nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án và có văn bản đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét Điều chỉnh hoặc rút bỏ toàn bộ ưu đãi đầu tư theo đúng quy định tại Điều 34 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ.

- Theo ý kiến của UBND tỉnh Lâm Đồng tại công văn số 1967/UB ngày 24 tháng 5 năm 2004 thì dự án này không có tên gọi chuẩn theo đúng ngành, nghề quy định được hưởng ưu đãi, nhưng khi hoàn tất cả 3 giai đoạn đầu tư thì thực tế dự án có đủ các hạng Mục đầu tư cơ bản của khu công viên văn hoá, bao gồm: khu thể thao liên hoàn (bể bơi, sân tennis…) và khu vui chơi, giải trí (máng trượt nước, sân patin, trại hè thiếu nhi, nhà gương cười) phù hợp với ngành, nghề quy định được hưởng ưu đãi.

Để có căn cứ hướng dẫn đơn vị xử lý vướng mắc này, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến về việc cấp ưu đãi đầu tư nêu trên của UBND tỉnh Lâm Đồng có phù hợp với ngành, nghề thuộc lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư hay không. Mong sớm nhận được ý kiến trả lời của quý Bộ.

(Sao gửi kèm GCNƯĐĐT số 1867/UB và công văn số 1967/UB của UBND tỉnh Lâm Đồng).

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 4206/TCHQ-KTTT ngày 06/09/2004 của Tổng cục Hải quan về việc ngành, nghề thuộc lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư trong nước

  • Số hiệu: 4206/TCHQ-KTTT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 06/09/2004
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Đặng Thị Bình An
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 06/09/2004
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản