Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 3438/TCT-HT
V/v: Ấn định thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau

 

Trả lời Công văn số 938/CT-KTrT ngày 23/7/2007 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về việc ấn định thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô ghi giá thấp hơn số tiền người mua thanh toán, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về doanh thu để tính thuế:

Theo quy định tại Điểm 1, mục I, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT; Điểm 1, Mục II, Phần B Thông tư 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN, thì doanh thu để tính thuế là toàn bộ tiền bán hàng (chưa có thuế GTGT) bao gồm cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà cơ sở kinh doanh được hưởng. 

Căn cứ quy định trên, Công ty TNHH TM-DV Đại Phát bán hàng thu tiền của khách hàng cao hơn giá ghi trên hoá đơn thì doanh thu để tính thuế là số tiền mà công ty đã thu của khách hàng. 

2.Về phương pháp ấn định thuế: 

Theo ý kiến đề xuất của Cuc Thuế về phương pháp ấn định thuế, về việc này đề nghị cần được xem xét cụ thể.  

- Theo báo cáo của Cục Thuế, qua xác minh 8 xe, cả 8 xe doanh thu thực tế đều cao hơn doanh thu ghi trên hoá đơn, trong đó xe có chênh lệch thấp nhất là 4 triệu, cao nhất là 22 triệu. Tổng doanh thu thực tế cao hơn doanh thu ghi trên hoá đơn là 111.877.000 đồng (5,5%), Công ty giải trình là nhận tiền của khách hàng để làm hộ cho khách hàng một số khoản như: Lệ phí trước bạ, đăng ký xe, bảo hiểm, vay ngân hàng…nhưng theo bản giải trình có 2 xe chênh lệch 30 triệu không phát sinh các chi phí trên, Công ty cũng không xuất trình được chứng từ chứng minh là thực tế có chi các khoản chi này nhưng khi ấn định thuế Cục Thuế lại chấp nhận một số khoản chi coi là hợp lý để trừ  (42.642.000 đồng) khi xác định tỷ lệ doanh thu tăng lên (3,57%) làm cơ sở ấn định doanh thu.

- Trường hợp Cục Thuế đã xác định được chi phí hợp lý của doanh nghiệp thì khi tính thu nhập chịu thuế phải tính theo phương pháp lấy doanh thu trừ chi phí hợp lý nhưng Cục Thuế lại tính theo phương pháp lấy tỷ lệ TNCT ấn định để xác định TNCT. 

Để việc tính thuế được đúng chính sách, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thực hiện theo hướng:

Trước hết yêu cầu doanh nghiệp tự kê khai doanh thu thực tế đã thu của khách hàng và các khoản chi phí đã chi hộ. Căn cứ vào kết quả kê khai của doanh nghiệp, Cục Thuế tiến hành kiểm tra, xác định các thông tin có nghi vấn, xác định rõ các khoản chi phí do bên bán thực hiện.

Căn cứ vào kết quả xác minh, Cục thuế xử lý truy thu thuế và xử phạt theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Cà Mau biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 3438/TCT- HT về việc ấn định thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô ghi giá thấp hơn số tiền người mua thanh toán do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 3438/TCT-HT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 23/08/2007
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Duy Khương
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 23/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản