Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2674 TCT/NV6
V/v: Chuyển lỗ sang năm tiếp theo

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2002

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Thiết bị y tế công nghệ mới
(Đ/c: Số 35 ngách 46/28 Ngõ 46 Phạm Ngọc Thạch - Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 06/CV ngày 12/6/2002 của Công ty TNHH Thiết bị y tế công nghệ mới về việc vướng mắc về thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 11 Mục I Phần Đ Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định:

“Cơ sở kinh doanh trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sau khi quyết toán thuế với cơ quan thuế mà bị lỗ thì được chuyển lỗ sang những năm sau để trừ vào thu nhập chịu thuế. Thời gian chuyển lỗ không quá 5 năm.”

Căn cứ quy định trên, Công ty chỉ được chuyển lỗ sang năm tiếp theo để trừ vào thu nhập chịu thuế sau khi quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế Thành phố Hà Nội để thực hiện quyết toán thuế và xác định số lỗ được chuyển.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Quế

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 2674 TCT/NV6 ngày 16/07/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc chuyển lỗ sang năm tiếp theo

  • Số hiệu: 2674TCT/NV6
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 16/07/2002
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế
  • Người ký: Nguyễn Đức Quế
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 16/07/2002
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản