Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2562/TCT-DNNN
V/v: Căn cứ hoàn thuế TTĐB đối với thuốc lá điếu xuất khẩu.

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Mục III và Điểm 1 - Mục VII -  Thông tư số 28/2006/TT-BTC ngày 4/4/2006 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn hoàn thuế TTĐB đối với thuốc lá điếu sản xuất trong nước xuất khẩu có nhãn mác nước ngoài đã nộp thuế TTĐB trong nước, Tổng cục thông báo căn cứ hoàn thuế TTĐB đối với thuốc lá điếu xuất khẩu như sau:

1/ Tiền thuế TTĐB của một số loại thuốc lá điếu đã kê khai và nộp ở khâu sản xuất để làm căn cứ giải quyết hoàn thuế TTĐB đối với thuốc lá điếu xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm 2006:

ĐVT: đồng/bao

STT

Tên sản phẩm

Thuế TTĐB đã kê khai và nộp ở khâu sản xuất

1.

State Express 555 Filter Kings

4.216,94 đồng

2.

State Express 555 Lights

4.216,94 đồng

3.

State Express 555 International

5.691,91 đồng

4.

Malboro đỏ bao mềm 20 điếu

3.303,2 đồng

5.

Malboro đỏ bao cứng 20 điếu

3.303,2 đồng

6.

Malboro light bao cứng 20 điếu

3.303,2 đồng

7.

Malboro light bao mềm 20 điếu

3.303,2 đồng

8.

Malboro Menthol bao cứng 20 điếu

3.303,2 đồng

9.

Malboro Light Menthol bao cứng 20 điếu

3.303,2 đồng

10.

Malboro đỏ bao cứng 10 điếu

1.709,7 đồng

11.

Malboro Light bao cứng 10 điếu

1.709,7 đồng

2/ Danh sách Chi nhánh thuốc lá nước ngoài tại Việt Nam và thương nhân là nhà phân phối cấp I của Chi nhánh thuốc lá nước ngoài tại Việt Nam:

a/ Chi nhánh thuốc lá nước ngoài tại Việt Nam:

- Công ty Philip Morris- Tầng 15, 235 Đồng Khởi, Quận 1 TP. HCM. Sản phẩm là thuốc lá điếu nhãn hiệu Malboro.

- Công ty British American Tobaco - Lầu 6, Sunwash Tower, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1 TP. HCM. Sản phẩm là thuốc lá điếu nhãn hiệu Dunhill và 555.

b/ Thương nhân là nhà phân phối cấp I của Chi nhánh thuốc lá nước ngoài tại Việt Nam:

- Công ty thực phẩm miền Bắc – 210 Trần Quang Khải, Hà Nội là nhà phân phối thuốc lá 555 cho Chi nhánh Công ty British American Tobaco.

- Công ty TNHH TMDV Vân Hậu – 87A Trần Kế Xương, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP. HCM là nhà phân phối thuốc lá 555 cho Chi nhánh Công ty British American Tobaco.

- Công ty TNHH Sơn Đông – 67 Phan Đình Phùng, Phường Yết Kiêu, Thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây là nhà phân phối thuốc lá 555 cho Chi nhánh Công ty British American Tobaco.

- Công ty cổ phần thương mại Bình Thuận – 36 Lý Thường Kiệt, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận là nhà phân phối thuốc lá 555 cho Chi nhánh Công ty British American Tobaco.

- Công ty thương mại thuốc lá – là nhà phân phối thuốc lá MALBORO cho Chi nhánh Philip MORRIS.

Trường hợp cơ sở xuất khẩu thuốc lá điếu có xuất khẩu các loại thuốc lá điếu sản xuất trong nước có nhãn mác nước ngoài đã nộp thuế TTĐB trong nước khác với tiền thuế TTĐB đã nộp đối với các loại thuốc lá trên, Cục thuế báo cáo ngay về Tổng cục Thuế để xử lý kịp thời.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, DNNN (2b)

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 


Nguyễn Thị Cúc

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 2562/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về căn cứ hoàn thuế TTĐB đối với thuốc lá điếu xuất khẩu

  • Số hiệu: 2562/TCT-DNNN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 19/07/2006
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Nguyễn Thị Cúc
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 19/07/2006
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản