Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2451/TM-TTTN
V/v tạm cấp bù lỗ cho cácdoanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu thế giới liên tục tăng cao, cao hơn mức giá thời kỳ Mỹ tiến công IRAQ; các mặt hàng xăng dầu nhập về đều phát sinh lỗ rất lớn (lỗ giá vốn ngay tại cảng đầu nguồn). Với mức giá bình quân 20 ngày đầu tháng 5/2004, xăng 92: 49,23 USD/thùng, diesel: 42,89 USD/thùng, dầu hoả: 46,54 USD/thùng, mazut: 193,59 USD/tấn. Mặc dầu, thuế nhập khẩu các mặt hàng xăng dầu đã được giảm xuống bằng 0%, giá định hướng năm 2004 đã được điều chỉnh tăng nhưng các mặt hàng vẫn phát sinh lỗ lớn: xăng 92 lỗ 942 đ/lít, diesel lỗ 775 đ/lít, dầu hoả lỗ 948 đ/lít, mazut lỗ: 453 đ/kg.

Để ổn định thị trường xăng dầu nội địa, bảo đảm các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối có đủ số vốn cần thiết để thực hiện tiến độ được giao, bảo đảm có đủ nguồn xăng dầu cung cấp cho thị trường nội địa; tại văn bản số 2333/VPCP-KTTH ngày 12 tháng 5 năm 2004 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo: Trước mắt thực hiện việc bù lỗ 90% số lỗ phát sinh thực tế của tháng 1 và 2/2004. Nếu các doanh nghiệp tiếp tục bị lỗ do thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá xăng dầu do Nhà nước giao, Bộ Tài chính xem xét cấp xử lý tạm ứng bù lỗ theo cơ chế nêu trên để các doanh nghiệp có vốn duy trì hoạt động kinh doanh.

Theo báo cáo của các doanh nghiệp, tại thời điểm này, Bộ Tài chính mới tạm ứng được 50% (khoảng gần 500 tỷ đồng) số lỗ thực tế phát sinh tháng 1 và 2/2004 của các doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu đầu mối, trong khi từ tháng 1/2003 đến nay các doanh nghiệp liên tiếp bị lỗ lớn do giá xăng dầu thị trường thế giới liên tục tăng cao. Số lỗ kinh doanh xăng dầu năm 2003, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối đã có báo cáo Quyết toán năm trình Bộ Tài chính, hiện vẫn chưa được cấp đủ số lỗ thực tế phát sinh. Việc thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản nói trên là rất chậm.

Tình hình trên khiến cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối ngày càng thiếu vốn rất trầm trọng và rất không đúng khi Chính phủ yêu cầu các doanh nghiệp bảo đảm nguồn xăng dầu nhưng lại không giải quyết bù đắp kịp thời những thiệt hại của họ khi thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao cho. Nếu tình trạng này không sớm được khắc phục thì các doanh nghiệp không có đủ số vốn cần thiết để thực hiện tiến độ nhập khẩu, nguy cơ đứt nguồn xăng dầu cung cấp cho thị trường nội địa là không tránh khỏi.

Từ tình hình trên, kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính:

1. Khẩn trương tạm ứng đủ 90% số lỗ thực tế phát sinh của tháng 1 và 2/2004; tiếp tục tạm cấp bù 90% số lỗ thực tế phát sinh từ tháng 3/2004 đến nay.

2. Bù đủ số lỗ năm 2003 đối với các doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu đầu mối bị lỗ.

Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo Bộ Tài chính sớm giải toả những vướng mắc nói trên, để các doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu đầu mối thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm đủ nguồn xăng dầu cung cấp cho thị trường nội địa.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
Trương Đình Tuyển