Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2331 TM/XNK
V/v kinh doanh chuyển khẩu thuốc lá điếu

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

Công ty Cổ phần Đầu tư và XNK Quảng Ninh
Uỷ ban nhân dân thành phố Quảng Ninh

 

Trả lời công văn số 304 CV/XNK ngày 08 tháng 05 năm 2004 của Công ty Cổ phần Đầu tư và XNK Quảng Ninh về vấn đề nêu trên;

Căn cứ “Quy chế về kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu” ban hành kèm theo Quyết định số 1311/QĐ-BTM ngày 31 tháng 10 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Thương mại;

Bộ Thương mại đồng ý Công ty Cổ phần Đầu tư và XNK Quảng Ninh được kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu mặt hàng thuốc lá điếu (mua của khách hàng Singapore bán cho khách hàng Hồng Kông) theo các quy định sau:

1. Tên hàng: thuốc lá điếu hiệu State Express 555, Hilton, Double happiness, Yun Jan, Hongtashan, Marlboro, Shuang xi brand, Kent, Guia, Viceroy.

Riêng thuốc lá điếu hiệu State Express 555 chuyển khẩu qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện theo văn bản số 1802 TM/XNK ngày 13 tháng 04 năm 2004 của Bộ Thương mại.

2. Trị giá: 12.000.000 USD (mười hai triệu đô la Mỹ)

3. Hàng được vận chuyển từ cảng xếp hàng do người bán chỉ định về cảng Hải Phòng, Hòn Gai, Vạn gia và Đà nẵng theo đường biển, không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam, sau đó được chuyển ra khỏi Việt Nam theo đường biển, không làm thủ tục hải quan xuất khẩu.

4. Hàng hoá chuyển đến phải được chuyển đi nhanh gọn, dứt điểm theo từng chuyến.

5. Công ty phải yêu cầu người bán chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định về nhãn mác hàng hoá và quyền sở hữu công nghiệp hàng hoá theo Luật pháp quốc tế và Luật pháp Việt Nam.

Các quy định khác thực hiện theo Quy chế kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1311/1998/QĐ-BTM ngày 31 tháng 10 năm 1998 của Bộ Thương mại.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố Quảng Ninh phối hợp chỉ đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và XNK Quảng Ninh thực hiện đúng các quy định trên đây, không cho phép hàng hoá nói trên thẩm lậu vào thị trường nội địa. Vào ngày 25 hàng tháng, Công ty Cổ phần Đầu tư và XNK Quảng Ninh có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Thương mại.

Văn bản này có giá trị đến 31 tháng 12 năm 2004.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu