Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

Bộ Thương Mại
********

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2139/TM-KHĐT
V/v miễn thuế NK phụ tùng thay thế và vật tư tiêu hao của CT nghiên cứu kỹ thuật RVN

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính

Bộ Thương mại nhận được văn bản số 04/46/R-VN ngày 20 tháng 4 năm 2004 của Công ty TNHH nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam với nội dung:

- Đề nghị được miễn thuế nhập khẩu phụ tùng thay thế và vật tư tiêu hao cho sản xuất;

- Tạm thời chưa thu thuế nhập khẩu đối với các lô hàng phụ tùng thay thế và vật tư tiêu hao đã nhập khẩu.

Về vấn đề này, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Công ty TNHH Nghiên cứu Kỹ thuật R Việt Nam đóng tại thị xã Hoà Bình tỉnh Hoà Bình, thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; mục tiêu được quy định tại Giấy phép đầu tư là sản xuất thấu kính chất lượng cao xuất khẩu 100%, thuộc Danh mục dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư. Theo Nghị định 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 thì doanh nghiệp này chỉ được miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định và nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp trong 5 năm kể từ khi đi vào sản xuất; do vậy, Bộ Thương mại chưa có cơ sở để xem xét giải quyết đề nghị cho miễn thuế nhập khẩu đối với phụ tùng thay thế của Công ty.

2. Xuất phát từ mục tiêu của dự án là xuất khẩu 100% sản phẩm, Bộ Thương mại thấy ngoài việc được hưởng các ưu đãi nêu trên thì dự án còn phải được hưởng các ưu đãi tương tự như đối với doanh nghiệp chế xuất (được miễn thuế nhập khẩu nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, phụ tùng thay thế...) thì mới tạo khả năng cạnh tranh, phù hợp với chủ trương khuyến khích xuất khẩu của ta hiện nay.

Để có cơ sở giải quyết đề nghị của doanh nghiệp, đề nghị các Bộ có ý kiến về các đề nghị nêu trên của doanh nghiệp để Bộ Thương mại tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh