Hệ thống pháp luật

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 14/BXD-VLXD
V/v : Xuất khẩu vôi cục của Công ty CP Công nghiệp HSC

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Công nghiệp HSC

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 08/2008/CV-HSC ngày 26/02/2008 của Công ty Cổ phần Công nghiệp HSC về việc xuất khẩu vôi cục được nung từ đá vôi. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Sản phẩm vôi cục xin xuất khẩu có nguồn gốc khai thác từ mỏ đá vôi của Công ty TNHH Lương Sơn theo Hợp đồng số 01/2008 ký ngày 03/02/2008 giữa Công ty TNHH Lương Sơn và Công ty Cổ phần Khoáng sản và Thương mại Hoàng Long, mỏ đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cấp phép khai thác làm đá xây dựng tại xã Vũ Oai, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định số 1011/QĐ-UB ngày 08/4/2003.

Công ty có Hợp đồng xuất khẩu số 68/2008/HĐMB ngày 12/02/2008 với khối lượng 1000 tấn/tháng, thời hạn của Hợp đồng đến ngày 31/12/2010, kích thước sản phẩm vôi cục từ < 10 mm (10%) đến 80 mm.

Theo quy định hiện hành về việc xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản phẩm vôi cục nêu trên đã được nung chín và gia công, chế biến đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện xuất khẩu khoáng sản theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc xuất khẩu sản phẩm vôi cục của Công ty Cổ phần Công nghiệp HSC.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, VLXD,7;

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Nguyễn Quang Cung

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 14/BXD-VLXD về việc xuất khẩu vôi cục của Công ty CP Công nghiệp HSC do Bộ Xây dựng ban hành

  • Số hiệu: 14/BXD-VLXD
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 11/03/2008
  • Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
  • Người ký: Nguyễn Quang Cung
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 11/03/2008
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản