Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1318 TCT/DNK
V/v Nộp thuế GTGT công trình XD ở địa bàn khác nơi đóng trụ sở chính

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Anh Minh
(Đ/c 214B- Y WAng - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk)

 

Trả lời Công văn số 20/CV-AM ngày 9/3/2004 của Công ty TNHH Anh Minh về việc nộp thuế GTGT đối với công trình xây dựng ở địa phương khác nơi công ty đóng trụ sở chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 2, Mục II Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì Công ty TNHH Anh Minh có trụ sở chính tại tỉnh Đắk Lắk nhận làm thầu phụ cho Công ty xây lắp Rạng Đông có trụ sở chính tại tỉnh Bình Thuận thực hiện xây dựng công trình tại địa bàn tỉnh Phú Yên phải kê khai, nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 1% trên giá thanh toán công trình (chưa có thuế GTGT) tại địa bàn tỉnh Phú Yên nếu thời gian thực hiện Hợp đồng trước ngày 01/01/29004 và kê khai, quyết toán thuế GTGT theo chế độ quy định với cơ quan Thuế tỉnh Đắk Lắk. Riêng với Công ty xây lắp Rạng Đông có nghĩa vụ kê khai nộp thuế GTGT riêng tính trên doanh thu của công ty. Khi kê khai, quyết toán thuế nơi các công ty đống trụ sở các công ty sẽ được trừ số thuế đã nộp tại nơi xây dựng công trình. Công ty TNHH Anh Minh phải lập hoá đơn GTGT tính thuế GTGT theo thuế suất 5% đối với giá trị hợp đồng nhận thầu của Công ty xây lắp Rạng Đông, Khoản thuế này là thuế GTGT đầu vào của Công ty xây lắp Rạng Đông.

Trường hợp công trình đã thi công xong, Công ty chưa kê khai, nộp thuế là vi phạm, Công ty sẽ bị truy thu thuế và bị phạt hành chính theo quy định của Luật thuế GTGT. Đề nghị Công ty chủ động liên hệ với Cục thuế tỉnh Phú Yên để nộp thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Anh Minh biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến