Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1222/BKHCN-TĐC
V/v kiểm tra chất lượng thép xây dựng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan


Trong thời gian gần đây, việc nhập khẩu thép xây dựng đang được Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan quan tâm, đồng thời cũng đã được phản ánh trên các cơ quan thông tin báo chí. Để kiểm soát chất lượng thép xây dựng nhập khẩu từ Trung Quốc và các nguồn khác, Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Quý Tổng cục giúp đỡ và phối hợp quản lý chất lượng thép xây dựng nhập khẩu, cụ thể như sau:

1. Đề nghị Quý Tổng cục có chỉ thị cho Hải quan các cửa khẩu yêu cầu các doanh nghiệp nhập khẩu thép xây dựng phải đăng ký kiểm tra chất lượng và thực hiện việc kiểm tra chất lượng tại một trong các cơ quan kiểm tra thuộc danh sách gửi kèm theo công văn này.

2. Đối với các lô hàng thép xây dựng nhập khẩu không đạt yêu cầu chất lượng, đề nghị Hải quan các cửa khẩu báo cáo kịp thời cho Quý Tổng cục, đồng thời thông báo cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để phối hợp xử lý, kiên quyết không cho phép nhập khẩu thép xây dựng kém chất lượng vào nước ta.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của Quý Tổng cục.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THỨ TRƯỞNG
Bùi Mạnh Hải