Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 972/UBDT-TT
V/v tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:………………………………………….

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại một số tỉnh, thành phố, có nguy cơ cao việc lây nhiễm rộng trên địa bàn cả nước trong đó có vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nhằm nâng cao nhận thức của đồng bào trong phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban Dân tộc đề nghị các các Cơ quan Báo chí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo chí theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ triển khai một số nội dung sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các ấn phẩm báo, tạp chí về phòng, chống dịch COVID-19 đến đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế.

2. Tổng hợp (02 ngày một lần) số tin, bài, ảnh trên ấn phẩm về công tác phòng chống dịch COVID-19 vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gửi về Ủy ban Dân tộc để tổng hợp, báo cáo kịp thời Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Mọi thông tin đề nghị liên hệ Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc, số điện thoại: 0243.734.9436; email: vutuyentruyen@cema.gov.vn)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);
- BCĐQG phòng, chống Covid-19 (Bộ Y tế);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Cổng TTTT của UBDT;
- Lưu: VT, TT (05b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Hoàng Thị Hạnh

 

DANH SÁCH

Gửi gửi công văn

1. Báo Công thương - tầng 10, 655 Phạm Văn Đồng, Hà Nội.

2. Báo Nhi đồng - Số 3, Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Báo Thiếu niên tiền phong - số 5 Hòa Mã, Hà Nội.

4. Báo Nhân dân - 71 Hàng Trống, Hà Nội (Trung tâm thông tin)

5. Báo Tiền phong - 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.

6. Tạp Chí Dân tộc.

7. Báo Đại đoàn kết - 66 Bà Triệu, Hà Nội.

8. Báo Dân tộc và phát triển

9. Báo Biên Phòng - 40A Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

10. Báo Nông thôn ngày nay, Lô E2 Dương Đình Nghệ, Khu đô thị mới Yên Hòa, Cầu Giấy

11. Báo văn hóa - 124 Nguyễn Du, Hà Nội.

12. Báo Sức khỏe và đời sống - 138A Giảng Võ, Hà Nội.

13. Báo Tin tức - số 5 Lý Thường Kiệt.

14. Báo Phụ nữ - 47, Hàng Chuối, Hà Nội.

15. Báo CCB 34 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

16. Báo Đại biểu nhân dân, 37 Hùng Vương

17. Báo Tài nguyên Môi trường, Lô E2 Dương Đình Nghệ, Khu đô thị mới Yên Hòa, Cầu Giấy

18. Báo Thanh niên thủ đô: 19 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

19. Tạp chí nhân đạo, 68 phố Bà Triệu Hoàn Kiếm, Hà Nội

20. Công ty phát hành báo chí Trung ương, 17 Đinh Lễ.