Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/DP-DT
V/v hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới.

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố

Để bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới được diễn ra bình thường, đồng thời đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn hỏa tốc số 808/VPCP-KTTH , ngày 05/02/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới (xin gửi kèm).

2. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức theo dõi, giám sát nghiêm ngặt người điều khiển phương tiện vận chuyển chuyên chở hàng hóa (không có hành khách) theo các yêu cầu được nêu tại Công văn nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Đỗ Xuân Tuyên (để báo cáo);
- Viện VSDT/Pasteur (để phối hợp);
- Trung tâm KDYTQT/KSBT/YTDP;
- Lưu: VT, DT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đặng Quang Tấn

 

DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN

(Kèm theo công văn số: 97/DP-DT ngày 05 tháng 02 năm 2019)

1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố có hoạt động kiểm dịch y tế: Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Kon Tum, Khánh Hòa, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận, Thừa Thiên Huế, Điện Biên, Tiền Giang, Quảng Bình, Quảng Nam, Cần Thơ, Quảng Ngãi, Bình Định, Thanh Hóa, Long An, Đắc Nông, Lâm Đồng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Phú Yên, Kiên Giang, Lai Châu, Nghệ An, Đồng Tháp, Nam Định, Bình Phước, Sơn La, Cà Mau, Cao Bằng, Hà Giang, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Gia Lai, Đắc Lắc, Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long.

2. Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế: Hải Phòng, Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh.

3. Trung tâm Y tế dự phòng/ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bình Thuận, Thừa Thiên Huế, Điện Biên,Tiền Giang, Quảng Bình, Quảng Nam, Cần Thơ, Quảng Ngãi, Bình Định, Thanh Hóa, Long An, Đắc Nông, Lâm Đồng, Bà Rịa-Vũng tàu, Phú Yên, Kiên Giang, Lai Châu, Nghệ An, Đồng Tháp, Nam Định, Bình Phước, Sơn La, Cà Mau, Cao Bằng, Hà Giang, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Gia Lai, Đắc Lắc, Kon Tum, Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đà Nẵng, An Giang, Quảng Trị, Đồng Nai.