Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 568/BYT-DP
V/v hướng dẫn thực hiện Công văn số 808/VPCP-KGVX

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 808/VPCP-KTTH ngày 05/02/2020 về việc hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới, Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể một số nội dung liên quan đến việc kiểm dịch y tế đối với người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa cụ thể như sau:

1. Người điều khiển phương tiện vận chuyển chuyên chở hàng hóa và người giao hàng (nếu có) chỉ được chở hàng đến khu vực giao hàng tại khu vực cửa khẩu, không đi sâu vào nội địa.

2. Người điều khiển phương tiện vận chuyển và người giao hàng phải thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh: mặc đồ phòng hộ, đeo khẩu trang; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng (hoặc dung dịch sát khuẩn). Khi quay trở lại phải cởi bỏ các đồ phòng hộ, khẩu trang tại khu cách ly của cửa khẩu, thực hiện kiểm dịch y tế.

3. Người điều khiển phương tiện vận chuyển, người giao hàng không bị cách ly khi trở về, phải tự theo dõi sức khỏe và kịp thời báo ngay cho cơ quan y tế địa phương nơi cư trú khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

4. Đối với lái xe, người giao hàng của Trung Quốc sang Việt Nam, thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn, đeo khẩu trang, chỉ chở hàng đến nơi giao hàng tại cửa khẩu không đi sâu vào nội địa.

5. Cơ quan quản lý cửa khẩu, Kiểm dịch Y tế tại cửa khẩu:

- Tiến hành phun khử trùng phương tiện vận chuyển cả hai chiều;

- Hướng dẫn lái xe và người giao nhận hàng thực hiện các biện pháp vệ sinh và cách thức mặc, cởi bỏ áo quần phòng hộ và dụng cụ phòng hộ;

- Cung cấp các trang bị phòng hộ cho lái xe và người giao nhận hàng;

- Thành lập khu cách ly tạm thời tại cửa khẩu theo quy trình một chiều hoặc mở rộng khu cách ly đã có sẵn;

Bộ Y tế xin gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan để phối hợp thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Công Thương, Ngoại giao, Giao thông Vận tải, Tài chính;
- Các Viện VSDT/Pasteur;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- Các TT KDYTQT/KSBT/YTDP các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long