Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8678/TCHQ-TXNK
V/v danh sách các nước và vùng lãnh thđã có thỏa thuận đối xtối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Để hỗ trợ và xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh của doanh nghiệp và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phản ánh trong quá trình triển khai thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, công văn số 12167/BTC-TCHQ ngày 31/8/2016 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện các quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo danh sách các nước và vùng lãnh thổ đã có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam áp dụng đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 Điều 5 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại Phụ lục kèm theo. Danh sách này đã được cập nhật trên Hệ thống VNACCS/VCIS và website của Tổng cục Hải quan.

Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thông báo, tuyên truyền và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ Chính sách thuế, Vụ Hợp tác quốc tế - BTC (để phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC NƯỚC VÀ VÙNG LÃNH THỔ CÓ THỎA THUẬN ĐỐI XỬ TỐI HUỆ QUỐC TRONG QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VỚI VIỆT NAM
(Kèm theo công văn số 8678/TCHQ-TXNK ngày 09/9/2016 của Tổng cục Hải quan)

STT

Tên nước/Vùng lãnh thổ

STT

Tên nước/Vùng lãnh thổ

1

Cộng hòa Albania

88

Cộng hòa Hồi giáo Pakistan

2

Cộng hòa nhân dân Angola

89

Cộng hòa Panama

3

Antigua và Barbuda

90

Papua New Guinea

4

Cộng hòa Argentina

91

Cộng hòa Paraguay

5

Cộng hòa Armenia

92

Cộng hòa Peru

6

Liên bang Australia

93

Cộng hòa Philippines

7

Vương quốc Bahrain

94

Qatar

8

Cộng hòa nhân dân Bangladesh

95

Cộng hòa Rwanda

9

Barbados

96

Liên bang Saint Kitts và Nevis

10

Belize

97

Saint Lucia

11

Bénin

98

Saint Vincent và Grenadines

12

Cộng hòa Bolivia

99

Vương quốc Ả Rập Saudi

13

Cộng hòa Botswana

100

Cộng hòa Sénégal

14

Cộng hòa liên bang Brasil

101

Cộng hòa Sierra Leone

15

Darussalam Brunei

102

Cộng hòa Singapore

16

Burkina Faso

103

Quần đảo Solomon

17

Cộng hòa Burundi

104

Cộng hòa Nam Phi

18

Vương quốc Campuchia

105

Cộng hòa dân chủ xã hội chủ nghĩa Sri Lanka

19

Cộng hòa Cameroon

106

Cộng hòa Suriname

20

Cộng hòa Canada

107

Vương quốc Swaziland

21

Cộng hòa Trung Phi

108

Liên bang Thụy Sĩ

22

Cộng hòa Tchad

109

Trung Hoa Đài Bắc

23

Cộng hòa Chile

110

Cộng hòa thống nhất Tanzania

24

Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

111

Vương quốc Thái Lan

25

Cộng hòa Colombia

112

Cộng hòa Togo

26

Cộng hòa Congo

113

Cộng hòa Trinidad và Tobago

27

Cộng hòa Costa Rica

114

Cộng hòa Tunisia

28

Cộng hòa Bờ Biển Ngà

115

Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ

29

Cộng hòa Croatia

116

Cộng hòa Uganda

30

Cộng hòa Cuba

117

Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất

31

Cộng hòa Dân chủ Congo

118

Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

32

Cộng hòa Djibouti

119

Cộng hòa Uruguay

33

Dominica (đảo quốc)

120

Cộng hòa Venezuela

34

Cộng hòa Dominicana

121

Cộng hòa Zambia

35

Cộng hòa Ecuador

122

Cộng hòa Zimbabwe

36

Cộng hòa Ả rập Ai Cập

123

Cộng hòa Ailen

37

Cộng hòa El Salvador

124

Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen

38

Cộng đồng châu Âu (27 quốc gia)

125

Cộng hòa Áo

39

Cộng hòa các đảo Fiji

126

Cộng hòa Ba Lan

40

Cộng hòa Macedonia

127

Vương quốc Bỉ

41

Cộng hòa Gabon

128

Cộng hòa Bồ Đào Nha

42

Cộng hòa Gambia

129

Vương quốc Đan Mạch

43

Gruzia

130

Cộng hòa liên bang Đức

44

Cộng hòa Ghana

131

Cộng hòa Estonia

45

Grenada

132

Hà Lan

46

Cộng hòa Guatemala

133

Cộng hòa Hungary

47

Cộng hòa Guinée

134

Cộng hòa Hy Lạp

48

Cộng hòa Guiné

135

Cộng hòa Italia

49

Cộng hòa Guyana

136

Cộng hòa Latvia

50

Cộng hòa Haiti

137

Cộng hòa Litva

51

Cộng hòa Honduras

138

Đại công quốc Lúc xăm bua

52

Đặc khu kinh tế Hồng Kông

139

Cộng hòa Manta

53

Cộng hòa Iceland

140

Cộng hòa Pháp

54

Cộng hòa Ấn Độ

141

Cộng hòa Phần Lan

55

Cộng hòa Indonesia

142

Cộng hòa Séc

56

Israel

143

Cộng hòa Síp

57

Jamaica

144

Cộng hòa Slovakia

58

Nhật Bản

145

Cộng hòa Slovenia

59

Vương quốc Jordan

146

Vương quốc Tây Ban Nha

60

Cộng hòa Kenya

147

Vương quốc Thụy Điển

61

Đại Hàn Dân Quốc

148

Cộng hòa Bungary

62

Kuwait

149

Cộng hòa Rumani

63

Cộng hòa Kyrgyzstan

150

Afghanistan

64

Vương quốc Lesotho

151

Montenegro

65

Công quốc Liechtenstein

152

Samoa

66

Đặc khu hành chính Macau

153

Tonga

67

Cộng hòa Madagascar

154

Vanuatu

68

Cộng hòa Malawi

155

Yemen

69

Malaysia

156

Ukraine

70

Cộng hòa Maldives

157

Tajikistan

71

Cộng hòa Mali

158

Seychelles

72

Cộng hòa Hồi giáo Mauritania

159

Russian Federation

73

Cộng hòa Mauritius

160

Liberia

74

Mexico

161

Laos

75

Cộng hòa Moldova

162

Kazakhstan

76

Cộng hòa nhân dân Mông Cổ

163

Cabo Verde

77

Vương quốc Maroc

164

Cộng hòa Angiêri

78

Cộng hòa Mozambique

165

Cộng hòa Belarus

79

Liên bang Myanma

166

Cộng hòa Hồi giáo I ran

80

Cộng hòa Namibia

167

Cộng hòa I rắc

81

Nepal

168

Cộng hòa Li băng

82

New Zealand

169

Palestin

83

Cộng hòa Nicaragua

170

Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên

84

Cộng hòa Niger

171

Cộng hòa Uzbêkistan

85

Cộng hòa liên bang Nigeria

172

Cộng hòa Ả rập Xyri

86

Vương quốc Na Uy

 

 

87

Vương quốc Oman