Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
THANH TRA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/TTra
V/v Thực hiện niêm yết, cung cấp thông tin giá, cước khi quảng cáo dịch vụ nội dung qua tin nhắn

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

- Đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương.
- Các doanh nghiệp thông tin di động.
- Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung CSP.

 

Ngày 30/12/2011, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-BTTTT về việc ngăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo trong dịp tết, lễ hội 2012, theo đó yêu cầu các đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương khi quảng cáo dịch vụ nội dung qua tin nhắn, dịch vụ nhắn tin trúng thưởng hoặc các chương trình bình chọn, quyên góp, ủng hộ phải niêm yết, cung cấp đầy đủ, rõ ràng thông tin về giá, cước. Tuy nhiên, qua theo dõi cho thấy một số đài truyền hình vẫn chưa thực hiện nghiêm túc việc đưa thông tin về giá, cước. Một số kênh có thông tin về giá, cước nhưng chữ quá nhỏ, bị trôi hoặc chạy màu chữ trùng với màu nền gây khó khăn cho người xem; không có lời thoại thuyết minh về giá cước gửi tin nhắn đến đầu số hoặc giá cước theo phút khi gọi đến các tổng đài cung cấp dịch vụ nội dung. Nhằm thực hiện nghiêm túc Nghị định số 77/2012/NĐ-CP ngày 5/10/2012, Chỉ thị số 04/CT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Thanh tra Bộ yêu cầu các đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương, các doanh nghiệp thực hiện các nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin về giá cước trên truyền hình: Khi quảng cáo, cung cấp thông tin về dịch vụ nội dung qua tin nhắn, tin nhắn trúng thưởng, chương trình bình chọn phải cung cấp đầy đủ, thường xuyên, liên tục thông tin về giá cước, cách thức hủy dịch vụ; thông tin về giá, cước phải to, rõ ràng, không bị trôi chạy hoặc màu chữ gần trùng với màu nền; Phải có lời thoại thuyết minh về giá cước theo mỗi tin nhắn hoặc theo phút gọi.

2. Khi quảng cáo, cung cấp thông tin về dịch vụ nội dung qua tin nhắn, nhắn tin trúng thưởng, chương trình bình chọn, quyên góp, ủng hộ trên các đài phát thanh phải có lời thoại thuyết minh về giá cước.

3. Cung cấp các thông tin về điều kiện cấu hình, chủng loại máy điện thoại cần thiết mới có thể sử dụng được dịch vụ khi quảng cáo dịch vụ nội dung qua tin nhắn. Thông tin quảng cáo phải rõ ràng, không được gây nhầm lẫn cho người sử dụng.

Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương, các doanh nghiệp thông tin di động, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung CSP quán triệt, nghiêm túc thực hiện.

Trân trọng kính chào./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng thường trực Lê Nam Thắng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng (để báo cáo);
- Trung tâm VNCERT (để phối hợp chỉ đạo);
- Cục Viễn thông;
- Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử;
- Lưu: VT, TTra.

CHÁNH THANH TRA
Nguyễn Văn Hùng