Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 742/BYT-DP
Vv tăng cường kiểm soát công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc và trên thế giới, sau khi nghiên cứu Văn bản số 23/CV-BCĐ ngày 12/02/2020 của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam và qua theo dõi, nắm bắt tình hình, hiện nay có một số công dân Việt Nam xuất phát từ hoặc đi qua Trung Quốc, hoặc từ Trung Quốc đi qua các nước khác nhập cảnh vào Việt Nam trong vòng 14 ngày nhưng chưa được theo dõi kiểm tra y tế và cách ly kịp thời. Để thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19) đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan trên địa bàn thực hiện các nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Chỉ thị, Công điện, Công văn, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo tại Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020 về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và Công văn số 164/TTg-KGVX ngày 03/02/2020 về việc tăng cường phòng chống dịch nCoV.

2. Thực hiện nghiêm việc kiểm dịch y tế đối với người, phương tiện nhập cảnh, quá cảnh và hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam từ hoặc đi qua Trung Quốc hoặc từ Trung Quốc đi qua các nước khác, sau đó nhập cảnh vào Việt Nam để phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, tổ chức cách ly và xử lý kịp thời theo các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về công tác phòng chống dịch COVID-19 và các quy định hiện hành.

3. Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc về nước theo các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Quyết định số 344/QĐ-BYT ngày 07/2/2020 của Bộ Y tế về Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng chống dịch COVID-19.

4. Chỉ đạo công an của địa phương tổ chức rà soát các công dân Việt Nam trên địa bàn xuất phát từ hoặc đi qua Trung Quốc hoặc từ Trung Quốc đi qua các nước khác, sau đó nhập cảnh vào Việt Nam chưa qua 14 ngày, lập danh sách và báo cáo ngay cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID- 19 của tỉnh để đưa vào diện phải theo dõi sức khoẻ, tổ chức cách ly tại hộ gia đình, nơi lưu trú hoặc cơ sở cách ly tập trung theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

5. Thường xuyên cập nhật thông tin và triển khai các hoạt động truyền thông, khuyến cáo ngay tại các cửa khẩu về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; chủ động tư vấn, hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh cho hành khách, các trường hợp đi cùng hoặc có tiếp xúc gần với các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.

Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ CA, QP, GTVT (để ph/hợp);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Bộ TL Biên phòng;
- Các Vụ, Cục: KCB, MT, KH-TC, TT-KT;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên