Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 643/BYT-TT-KT
V/v tăng cường truyền thông phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh, thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020, Chỉ thị số 03/CT-BYT ngày 22/01/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona; trước các diễn biến phức tạp mới của dịch, bệnh, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh, thành thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường thực hiện công tác công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, cụ thể như sau:

1. Đảm bảo hoạt động liên tục 24/7 từ nay đến khi hết dịch bệnh đường dây nóng của tỉnh, thành phố và của các bệnh viện trên địa bàn để cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn người dân thực hiện các khuyến cáo về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19; hướng dẫn tự cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú; cung cấp địa chỉ các bệnh viện địa phương thực hiện thu dung, khám và điều trị bệnh. Phổ biến rộng rãi số điện thoại đường dây nóng trên đài phát thanh, truyền hình, báo địa phương, hệ thống thông tin cơ sở và các tài liệu truyền thông (tờ rơi, áp phích...).

2. Chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật/Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh, thành phố, các bệnh viện trực thuộc tăng cường truyền thông đến người dân, người bệnh chủ động, tự giác thực hiện các khuyến cáo về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, hướng dẫn tự cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú, bằng nhiều hình thức: tờ rơi, áp phích, các bảng thông báo, màn hình trong bệnh viện, các hoạt động truyền thông trực tiếp, các trang mạng xã hội Facebook, Zalo, tin nhắn điện thoại...

3. Chỉ đạo, quán triệt các đơn vị và nhân viên y tế của địa phương thực hiện nghiêm quy định tại Luật Khám chữa bệnh: không được tiết lộ bằng bất cứ hình thức nào thông tin cá nhân (danh tính, tuổi, địa chỉ...), bệnh án, quá trình điều trị của những người đang nghi ngờ, theo dõi hoặc điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

4. Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh, khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế https://www.moh.gov.vn/ và trang tin điện tử https://ncov.moh.gov.vn/, Báo Sức khỏe và Đời sống https://suckhoedoisong.vn/Virus-nCoV-cap-nhat-moi-nhat-lien-tuc-n168210.html

Theo dõi và cập nhật thường xuyên các tài liệu truyền thông phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Bộ Y tế tại địa chỉ: https://ldrv.ms/f/s!Amm0pPafka615U3F5504hoh53aE3

Thông tin chi tiết liên hệ: Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng - Bộ Y tế (Ths.Bs. Trần Thị Thu Nguyệt, điện thoại 024.6282.7979, 0915.701.541).

Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Bộ Y tế (Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng) để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các Vụ, Cục: TT-TĐKT, VPB, YTDP, QLKCB, KHTC (để p/h);
- TTTTGDSKTW (để p/h);
- 63 tỉnh, thành phố: TT Kiểm soát bệnh tật/TTYTDP, TTTTGDSK (để thực hiện);
- Cổng TTĐT Bộ Y tế, Báo: SK&ĐS, GĐ&XH;
- Lưu: VT, TT-KT (03).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TRUYỀN THÔNG VÀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG




Vũ Mạnh Cường