Hệ thống pháp luật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5712/BGTVT-TCCB
V/v rà soát, thống kê, đề xuất phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, phục vụ xây dựng Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực GTVT

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2024

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Hội, Hiệp hội (có danh sách kèm theo).

Thực hiện nhiệm vụ của Bộ trưởng bộ quản lý ngành, lĩnh vực quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP[1] về việc “Trình Thủ tướng Chính phủ quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt”; đồng thời thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Công văn số 7602/VPCP-CN ngày 03/10/2023 của Văn phòng Chính phủ, để có thông tin, dữ liệu phục vụ việc xây dựng Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Quý cơ quan, tổ chức:

1. Rà soát, thống kê các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc Quý cơ quan, tổ chức đang cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải (Danh mục một số dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải tham khảo tại Phụ lục I kèm theo).

2. Đánh giá tình hình tổ chức, hoạt động cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc Quý cơ quan, tổ chức quản lý, trong đó làm rõ vai trò của các đơn vị sự nghiệp công lập đối với sự phát triển của cơ quan, tổ chức, địa phương; thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; nhất là việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị này.

3. Dự báo nhu cầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc Quý cơ quan, tổ chức gắn với tình hình phát triển kinh tế xã hội của bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; từ đó đề xuất sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian tới (theo mẫu biểu tại Phụ lục II kèm theo).

4. Văn bản của Quý cơ quan, tổ chức đề nghị gửi về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 10/6/2024 để tổng hợp.

Bộ Giao thông vận tải trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan, tổ chức./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCCB (TA).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Sang

 

DANH SÁCH CÁC HỘI, HIỆP HỘI

(Kèm theo Công văn số 5712/BGTVT-TCCB ngày 29/5/2024 của Bộ Giao thông vận tải)

TT

Tên Hội, Hiệp hội, Quỹ

Địa chỉ liên hệ

1

Hiệp hội các Nhà Đầu tư công trình giao thông Đường bộ Việt Nam.

Tầng 8, tòa nhà Golden Building, số 473 Điện Biên Phủ, Phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

2

Hiệp hội Cảng biển Việt Nam.

Số 03 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

3

Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam.

Lầu 2, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

4

Hiệp hội Đại lý và Môi giới hàng hải Việt Nam.

266A Đường Pasteur, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

5

Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không Việt Nam.

Số 202 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (Chi nhánh Vận tải, Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Skypec).

6

Hiệp hội Hoa tiêu hàng hải Việt Nam.

Số 45 ABCD Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

7

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam.

Phòng 1204, tòa nhà 198 Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

8

Hội An toàn giao thông Việt Nam.

Tầng 7, tòa nhà Taxi Mai Linh Hà Nội, số 41, Phùng Chí Kiên, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

9

Hội Cảng - Đường thủy - Thềm lục Địa Việt Nam.

Phòng số 605 - 606, số 308 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

10

Hội Khoa học kỹ thuật cầu Đường Việt Nam.

Tầng 14, tòa nhà Cục Đường bộ Việt Nam, ô D20 Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

11

Hội Khoa học kỹ thuật - Công nghiệp tầu thủy Việt Nam.

Số 172 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

12

Hội Khoa học và Công nghệ hàng không Việt Nam.

Số 121 Nguyễn Sơn, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Số phòng 11 nhà A7 (Đoàn bay 919).

13

Hội Kinh tế và Vận tải Đường sắt Việt Nam.

Tầng 2, tòa nhà 120 Lê Duẩn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

14

Hội Môi trường giao thông vận tải Việt Nam.

Số 647 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

15

Hội Người Đi biển Việt Nam.

Tòa nhà Cục Hàng hải Việt Nam, số 8 Phạm Hùng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

16

Hội Trượt Đất giao thông vận tải Việt Nam.

Số 1252 Đường Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

17

Hội Vận tải thủy nội Địa Việt Nam.

Số 647 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

18

Quỹ Nam phương./.

Số nhà 222 Đường Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC MỘT SỐ DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG THUỘC NGÀNH, LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Kèm theo Công văn số 5712/BGTVT-TCCB ngày 29/5/2024 của Bộ Giao thông vận tải)

I. DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG CƠ BẢN, THIẾT YẾU (Quyết định số 1639/QĐ-TTg ngày 28/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Dịch vụ sự nghiệp công cơ bản: Vận hành khai thác bến phà đường bộ

2. Dịch vụ sự nghiệp công thiết yếu:

a) Xử lý, truyền phát thông tin an ninh hàng hải.

b) Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về giao thông vận tải.

c) Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

d) Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa.

II. DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG KHÁC

1. Dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực đường bộ: dịch vụ quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; dịch vụ vận hành khai thác bến phà đường bộ (trong trường hợp dịch vụ này có định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá được cấp có thẩm quyền ban hành để làm cơ sở đặt hàng cho doanh nghiệp thực hiện); kiểm định phương tiện; điều hành giao thông thông minh; …

2. Dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực đường thủy nội địa: dịch vụ quản lý, bảo trì đường thủy nội địa; dịch vụ sử dụng cảng; …

3. Dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực hàng hải: dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải; thông tin duyên hải; kiểm định phương tiện; …

4. Dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực hàng không: dịch vụ sử dụng cảng;…

5. Dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực đường sắt: dịch vụ quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt; dịch vụ sử dụng nhà ga; …

6. Dịch vụ sự nghiệp công khác: …

* Ghi chú: ngoài các dịch vụ sự nghiệp công nêu trên, các cơ quan, tổ chức, địa phương có thể thống kê các dịch vụ sự nghiệp công khác thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải đang do các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc cơ quan, tổ chức, địa phương cung cấp.


PHỤ LỤC II

ĐỀ XUẤT SẮP XẾP, KIỆN TOÀN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC NGÀNH, LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Kèm theo Công văn số 5712/BGTVT-TCCB ngày 29/5/2024 của Bộ Giao thông vận tải)

I. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP HIỆN CÓ VÀ PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP

TT

Tên ĐVSN

Địa chỉ

(trụ sở, chi nhánh, …)

Dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực GTVT do ĐVSN cung cấp

Số lượng người làm việc hiện tại

Mức độ tự chủ hiện tại của ĐVSN

Phương án sắp xếp

Ghi chú

Giai đoạn đến năm 2025

Giai đoạn 2026-2030

Viên chức

Lao động hợp đồng

Tiếp tục duy trì

Tổ chức lại (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, cổ phần hóa, chuyển đổi mô hình, …)

Tiếp tục duy trì

Tổ chức lại (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, cổ phần hóa, chuyển đổi mô hình, …)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP DỰ KIẾN THÀNH LẬP

TT

Tên ĐVSN

Trụ sở

Lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công dự kiến cung cấp

Mức độ tự chủ

Số lượng người làm việc

Năm thành lập

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại và giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 5712/BGTVT-TCCB năm 2024 về rà soát, thống kê, đề xuất phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, phục vụ xây dựng Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  • Số hiệu: 5712/BGTVT-TCCB
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 29/05/2024
  • Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải
  • Người ký: Nguyễn Xuân Sang
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 29/05/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản