Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 553/UBND-KT
V/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Sở, ngành; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công Thương, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an Thành phố;
- Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội;
- Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội;
- Cục Hải quan thành phố Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

Theo thông tin của Tổ chức Thú y thế giới (OIE), từ đầu tháng 01/2020 đến nay, thế giới đã ghi nhận nhiều ổ dịch bệnh Cúm gia cầm (CGC) tại 11 quốc gia và vùng lãnh thổ: Chủng vi rút CGC A/H5N1 tại Ấn Độ; A/H5N1 tại Trung Quốc (ngày 01/02/2020, ổ dịch được phát hiện tại một trang trại ở quận Song Thành, thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam; trang trại có 7.850 con gà và 4.500 con trong số này đã chết vì bị CGC; giới chức địa phương đã tiêu hủy 17.828 con gia cầm sau khi dịch bùng phát); A/H5N6 tại Nigeria; A/H5N8 tại Cộng hòa Séc, Đức, Hungary, Ba Lan, Rumania, Slovakia, Nam Phi; tại Đài Loan cũng ghi nhận các ổ dịch CGC A/H5N2 và A/H5N5. Nguy cơ bệnh lây lan giữa các nước rất cao.

Tại Việt Nam năm 2019, bệnh CGC xảy ra tại 70 hộ chăn nuôi, 44 xã, 41 huyện thuộc 24 tỉnh, thành phố, buộc phải tiêu hủy trên 133.000 con gia cầm; từ đầu tháng 01/2020 đến nay, cả nước có 01 ổ dịch CGC A/H5N6 chưa qua 30 ngày tại tỉnh Quảng Ninh; kết quả chủ động lấy mẫu giám sát tại 26 tỉnh, thành phố (với tổng cộng 3.966 mẫu gộp của 19.830 con gia cầm đã được xét nghiệm). Kết quả, tỷ lệ dương tính với vi rút cúm A là 37,72%, trong đó có dương tính với vi rút cúm A/H5N1 là 1,19%; A/H5N6 là 1,82%. Mặt khác, hiện nay tổng đàn gia cầm rất lớn (467 triệu con); điều kiện thời tiết thay đổi bất lợi; nhu cầu vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ phục vụ các lễ hội đầu năm tăng cao; việc tổ chức tiêm vắc xin CGC cho đàn gia cầm đạt tỷ lệ thấp tại một số địa phương trên cả nước, nhất là đối với chăn nuôi gia cầm nông hộ. Do đó, nguy cơ dịch bệnh CGC xuất hiện, lây lan rất cao và có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt trong điều kiện dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút mới Corona gây ra.

Tại Hà Nội, đầu tháng 02/2020 đã xảy ra ổ dịch Cúm gia cầm H5N6 tại 04 hộ chăn nuôi thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, phải tiêu hủy 6.807 con gia cầm (vịt, ngan). Mặt khác, hiện nay tổng đàn gia cầm của Hà Nội rất lớn, nguy cơ dịch bệnh CGC xuất hiện, lây lan rất cao.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 167/TTg-NN ngày 05/02/2020 về việc chủ động phòng, chống dịch cúm A(H5N1) trên gia cầm và ở người; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại: Công điện khẩn số 735/CĐ-BNN-TY ngày 03/02/2020 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm; văn bản số 724/BNN-TY ngày 01/02/2020 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh CGC trên địa bàn Thành phố; UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công Thương, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an Thành phố, Cục Quản lý thị trường Thành phố, Ban Chỉ đạo 389 Thành phố, Cục Hải quan Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tập trung tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, quyết liệt theo đúng quy định của Luật Thú y, Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025; Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 19/9/2019 của UBND Thành phố về phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các Văn bản nêu trên; đồng thời tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

- Tập trung tổ chức triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: số 467/BNN-TY ngày 15/01/2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý; số 8256/CT-BNN-TY ngày 01/11/2019 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân.

- Chỉ đạo các lực lượng Công an, Quản lý thị trường và các ngành, đơn vị trực thuộc có liên quan tổ chức ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn quản lý, đặc biệt đối với các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm từ nước ngoài vào Việt Nam.

- Tổ chức tiêm vắc xin CGC phòng bệnh cho đàn gia cầm, bảo đảm đạt tỷ lệ tối thiểu trên 80% tổng đàn có nguy cơ và thuộc đối tượng tiêm phòng.

- Tổ chức Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường tại các vùng trọng điểm, vùng nguy cơ cao của tỉnh, thành phố để tiêu diệt các loại mầm bệnh. Thời gian thực hiện đồng loạt ngay trong tháng 02/2020.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Tham mưu, tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố theo quy định về tình hình, kết quả triển khai tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh CGC trên địa bàn Thành phố.

b) Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y:

- Phân công cán bộ, nhân viên thú y giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại cơ sở, đảm bảo phát hiện và báo cáo kịp thời. Phối hợp cùng các ban ngành của UBND cấp huyện kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định của Luật Thú y, Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và các văn bản có liên quan.

- Chuẩn bị đầy đủ vắc xin, vật tư, hóa chất sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch.

- Tổ chức triển khai chủ động giám sát, lấy mẫu xét nghiệm bệnh CGC để kịp thời cảnh báo, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, sử dụng có hiệu quả các loại vắc xin phòng bệnh CGC.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn để người chăn nuôi gia cầm áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, các biện pháp chủ động phòng dịch, tiêm phòng vắc xin CGC cho đàn gia cầm trên địa bàn Thành phố theo quy định.

3. Sở Y tế

Tăng cường giám sát phát hiện sớm những trường hợp nghi nhiễm cúm A(H5N1) và các loại cúm gia cầm khác trên người, chủ động giám sát tại cộng đồng; phát hiện sớm trường hợp mắc trên người, cách ly, khoanh vùng xử lý triệt để, không để dịch lây lan; khuyến cáo người dân về các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm lây từ gia cầm sang người.

4. Công an Thành phố

Thực hiện điều tra ngăn chặn và thực hiện bắt giữ, xử lý nghiêm khắc các đối tượng buôn lậu gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc và không đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

5. Sở Tài chính

Tham mưu, đề xuất, bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố đảm bảo hiệu quả, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

6. Ban chỉ đạo 389 Thành phố, Sở Công Thương, Cục Quản lý Thị trường Thành phố, Cục Hải quan Thành phố

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tổ chức ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn Thành phố; ngăn ngừa nhập lậu gia cầm, không để hiện tượng buôn bán gia cầm và các sản phẩm gia cầm không được kiểm dịch, không rõ nguồn gốc trên thị trường, đặc biệt tại các chợ đầu mối; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các quận, huyện, thị xã; các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp chung, tham mưu, báo cáo UBND Thành phố theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư Thành ủy; (để báo cáo)
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; (để báo cáo)
- TT: Thành ủy, HĐNT TP; (để báo cáo)
- Chủ tịch UBND Thành phố; (để báo cáo)
- Các PCT UBND Thành phố:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Đài Phát thanh và Truyền hình HN;
- Các báo: HNM, KT&ĐT;
- VPUB: CVP, các PCVP, KT, KGVX, TKBT, NC;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu