Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4674/BYT-MT
V/v hướng dẫn y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày).

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép người nước ngoài vào Việt Nam làm việc ngắn ngày, Bộ Y tế đã xây dựng hướng dẫn y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày) (được gửi kèm theo Công văn này).

Bộ Y tế đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức triển khai các nội dung được quy định tại Hướng dẫn y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày) để đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch COVID-19.

2. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian chuyên gia lưu trú tại Việt Nam.

3. Báo cáo kết quả triển khai về Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế).

Mọi chi tiết đề nghị liên hệ Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế (Ngõ 8 Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội số điện thoại: 024 3227 2855, E-mail: baocaoytld@gmail.com./.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Thành viên BCĐ QGPCD do nCoV;
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Bộ Ngoại giao;
- TLĐLĐVN, Phòng TMCNVN;
- VP Bộ, Cục YTDP, Cục QLKCB;
- Các Viện VSDTTW, VSDTTN, Pasteur NT, TPHCM, YTCC TPHCM;
- Sở Y tế, Trung tâm KSBT/YTDP các tỉnh, TP;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, MT.

Q. BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

HƯỚNG DẪN

Y TẾ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH VÀO VIỆT NAM LÀM VIỆC NGẮN NGÀY (DƯỚI 14 NGÀY)
(Ban hành kèm theo Công văn số 4674/BYT-MT ngày 31 tháng 8 năm 2020)

I. MỤC ĐÍCH

Chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày với thời gian dưới 14 ngày (sau đây gọi chung là làm việc ngắn ngày).

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc ngắn ngày bao gồm:

- Nhà đầu tư, chuyên gia, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp cùng thân nhân và các đối tượng theo thỏa thuận với từng nước (sau đây gọi tắt là chuyên gia);

- Khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ.

2. Những người tiếp xúc với chuyên gia và khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ trong quá trình nhập cảnh và làm việc tại Việt Nam.

III. NGUYÊN TẮC CHUNG

- Các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố cân nhắc nhu cầu mời chuyên gia và khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ vào Việt Nam làm việc ngắn ngày và phải đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

- Không phải cách ly y tế tập trung 14 ngày song phải tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho chuyên gia, khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và những người tiếp xúc, không để lây nhiễm chéo trong quá trình làm việc và không lây nhiễm ra cộng đồng.

- Những người tiếp xúc với chuyên gia và khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ phải thực hiện tự theo dõi sức khỏe, khi có một trong các biểu hiện: sốt, ho, đau rát họng hoặc khó thở thì thông báo cho cơ quan quản lý và y tế địa phương.

- Nơi lưu trú cho chuyên gia và khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ phải đảm bảo theo các quy định tại Quyết định số 878/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 12/3/2020 ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19” hoặc Quyết định số 1246/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 20/3/2020 ban hành “Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả”. Tuyệt đối không để lây nhiễm chéo tại nơi lưu trú và lây nhiễm ra cộng đồng.

- Chuyên gia và khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ phải có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức mời chuyên gia và khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ cam kết chi trả chi phí điều trị trong trường hợp bị mắc COVID-19. Chuyên gia phải vào trước thời gian làm việc dự kiến 01 ngày để thực hiện các quy định liên quan đến giám sát y tế;

- Toàn bộ kinh phí cho việc cách ly, phương tiện đưa đón, xét nghiệm COVID- 19 do đơn vị, tổ chức mời chuyên gia chi trả. Đối với khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ thì được miễn thu phí (trừ chi phí cách ly tại khách sạn theo nguyện vọng).

- Sau 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh, nếu chuyên gia và khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ tiếp tục có nhu cầu ở lại Việt Nam làm việc và kết quả SARS-CoV-2 âm tính thì được làm việc bình thường, không cần cách ly.

IV. CÁC YÊU CẦU PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

4.1. Đối với người nhập cảnh là chuyên gia

4.1.1. Trước khi nhập cảnh

- Xây dựng phương án làm việc, địa điểm lưu trú, phương tiện đưa đón, cách ly cụ thể cho các chuyên gia, phương án đảm bảo an toàn phòng, chống COVID-19 trong quá trình làm việc của chuyên gia và những người tiếp xúc.

- Đối với chuyên gia nhập cảnh chỉ tham gia họp, thực hiện ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, hợp tác thì ưu tiên lựa chọn địa điểm họp, ký kết, lưu trú tại các tỉnh, thành phố có hoặc gần các cửa khẩu xuất, nhập cảnh để hạn chế chuyên gia vào sâu nội địa, di chuyển qua nhiều địa phương không đảm bảo được các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

- Chuyên gia phải được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real time- PCR từ 3-5 ngày trước ngày nhập cảnh vào Việt Nam và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Xét nghiệm SARS-CoV-2 phải được thực hiện tại phòng xét nghiệm của cơ quan y tế có thẩm quyền.

4.1.2. Tại nơi xuất, nhập cảnh

- Tổ chức phân luồng tiếp đón các chuyên gia xuất, nhập cảnh: phân luồng riêng, không tiếp xúc với các đối tượng khác.

- Chuyên gia phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 khi nhập cảnh.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc khai báo y tế điện tử đối với tất cả các chuyên gia, đo thân nhiệt, sàng lọc để phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Khi phát hiện một trong các biểu hiện sốt, ho, đau rát họng, khó thở thì tổ chức cách ly y tế ngay và thực hiện xử trí như đối với trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.

- Yêu cầu chuyên gia sử dụng ứng dụng Bluezone khi ở Việt Nam.

- Tổ chức đưa đón chuyên gia về nơi lưu trú theo hướng dẫn tại Mục 6, Phần IV.

4.1.3. Tại nơi lưu trú

- Bố trí chỗ ở riêng biệt cho chuyên gia tại nơi lưu trú (khách sạn, nơi lưu trú do doanh nghiệp thu xếp, cơ sở lưu trú khác) được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí;

đảm bảo việc giám sát y tế, không tiếp xúc với cộng đồng. Tốt nhất bố trí cho toàn bộ các thành viên trong đoàn chuyên gia ở cùng một nơi lưu trú để thuận tiện theo dõi, quản lý.

- Bố trí riêng phòng/khu vực lấy mẫu xét nghiệm SARS-COV-2 tại nơi lưu trú để tiến hành lấy mẫu cho tất cả các chuyên gia. Yêu cầu phòng/khu vực lấy mẫu phải được bố trí tại địa điểm riêng biệt, thuận tiện đi lại. Trường hợp không thể bố trí được phòng/khu vực lấy mẫu riêng biệt thì có thể lấy mẫu tại phòng nghỉ của chuyên gia.

- Tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm SARS-COV-2 đối với tất cả các chuyên gia khi về đến nơi lưu trú bằng kỹ thuật RT-PCR. Khi có kết quả xét nghiệm âm tính, xem xét quyết định cho chuyên gia được phép làm việc tại địa phương. Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm 2 ngày/lần trong thời gian chuyên gia lưu trú tại Việt Nam. Trường hợp chuyên gia có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục đính kèm.

- Lấy mẫu xét nghiệm trước khi chuyên gia rời khỏi Việt Nam 01 ngày để có phương án cách ly, dự phòng cho các đối tượng tiếp xúc trong quá trình làm việc với chuyên gia khi cần thiết.

4.1.4. Tại nơi diễn ra cuộc họp, ký kết

Ưu tiên làm việc ngay tại khuôn viên khách sạn, nơi lưu trú. Hạn chế tối đa việc tiếp xúc.

a) Trước cuộc họp, ký kết

- Lập danh sách người tham dự họp, ký kết (chuyên gia và những người tiếp xúc với chuyên gia) với đầy đủ thông tin bao gồm: họ và tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, địa chỉ nơi công tác, nơi lưu trú/cư trú và số điện thoại liên hệ, địa chỉ E- mail.

- Bố trí điểm đo thân nhiệt cho tất cả các đại biểu tham dự họp, ký kết (tốt nhất là bố trí máy đo thân nhiệt tự động tại cửa ra vào của địa điểm họp, ký kết).

- Bố trí điểm rửa tay với xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay tại các phòng họp, ký kết, khu vực công cộng của địa điểm họp, ký kết và điểm phát khẩu trang cho đại biểu tham dự họp, ký kết.

- Bố trí các biển báo hoặc thông báo để thông tin, hướng dẫn, nhắc nhở các đại biểu thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 (như đeo khẩu trang, rửa tay, giữ khoảng cách tối thiểu theo quy định với người xung quanh…).

- Phòng họp, hội trường, địa điểm tổ chức cuộc họp, ký kết cần thông thoáng, đảm bảo vệ sinh, khử khuẩn theo hướng dẫn tại Phụ lục đính kèm.

- Bố trí khu vực, vị trí ngồi riêng cho các chuyên gia theo từng quốc gia. Đặt biển tên và thông báo trước các vị trí ngồi để các chuyên gia chủ động vào vị trí.

- Bố trí các phòng họp, ký kết dự phòng để thay thế khi phòng họp, ký kết chính phải cách ly phòng, chống dịch. Bố trí phòng họp, ký kết được kết nối trực tuyến dành riêng cho chuyên gia trong trường hợp cần thiết.

- Bố trí khu vực làm việc cho bộ phận y tế trực phục vụ tại địa điểm họp, ký kết theo quy định.

- Bố trí phòng cách ly tại địa điểm họp, ký kết để cách ly đại biểu tham dự có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng hoặc khó thở trong thời gian tham dự cuộc họp, ký kết. Phòng cách ly phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Bố trí tại khu vực riêng cách xa các phòng họp, ký kết, nơi công cộng của địa điểm họp, ký kết. Bố trí lối đi riêng đến phòng cách ly.

+ Thoáng khí, thông gió tốt; hạn chế đồ đạc trong phòng; có khẩu trang, có chỗ rửa tay với xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay chứa ít nhất 60% cồn (sau đây gọi tắt là dung dịch sát khuẩn tay); có thùng đựng rác có nắp đậy kín; có khu vực vệ sinh riêng.

- Xây dựng, in ấn thông báo hướng dẫn các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 để phát cho các đại biểu tham dự cuộc họp, ký kết. Thông báo bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Nếu là cuộc họp, ký kết song phương thì có thể bằng ngôn ngữ của quốc gia tham dự cuộc họp, ký kết.

- Yêu cầu không bố trí những người phục vụ cuộc họp, ký kết có một trong các biểu hiện mệt mỏi, ho, sốt, đau rát họng, khó thở thực hiện nhiệm vụ.

b) Trong cuộc họp, ký kết

- Đưa đón chuyên gia từ nơi lưu trú đến địa điểm họp, ký kết theo hướng dẫn tại Mục 6, Phần IV.

- Lập danh sách tất cả các đại biểu, Ban Tổ chức, người phục vụ, phóng viên, báo chí tham dự các phiên họp, ký kết hoặc tại các phòng họp, ký kết để thuận tiện cho việc truy vết khi cần.

- Kiểm tra thân nhiệt, cấp phát khẩu trang cho các đại biểu trước khi vào họp, ký kết.

- Phát thông báo hướng dẫn các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 cho các đại biểu.

- Khuyến khích không giải lao tập trung giữa giờ; nên giải lao, nghỉ tại chỗ. Bố trí phục vụ giải khát và nước uống tại chỗ cho từng đại biểu tại vị trí đã được sắp xếp trước.

- Ăn uống trong quá trình họp, ký kết: Ưu tiên hình thức ăn uống tại chỗ với suất ăn, uống cá nhân. Nếu ăn tập trung phải đảm bảo khoảng cách giữa các đại biểu tối thiểu 1m; bố trí ngồi so le, không ngồi đối diện.

- Người phục vụ phải đeo khẩu trang, găng tay trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ. Lập và lưu giữ danh sách, địa chỉ liên hệ của toàn bộ những người phục vụ tại cuộc họp, ký kết (để thuận tiện cho việc truy vết khi cần).

- Thực hiện vệ sinh khử khuẩn địa điểm họp, ký kết theo hướng dẫn tại Phụ lục đính kèm.

- Tổ chức việc kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại địa điểm họp, ký kết.

- Theo dõi tình hình sức khỏe, kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của các chuyên gia.

c) Sau cuộc họp, ký kết

Toàn bộ các đại biểu tham dự cuộc họp, ký kết (bao gồm đại biểu quốc tế và đại biểu trong nước), các thành viên Ban Tổ chức và những người liên quan khác tiếp tục tự theo dõi sức khỏe sau khi kết thúc cuộc họp, ký kết. Nếu có người được xác định mắc COVID-19 trong vòng 14 ngày sau khi kết thúc cuộc họp, ký kết thì:

- Thông báo cho cơ quan quản lý và y tế tại địa phương đối với đại biểu trong nước và những người tiếp xúc với chuyên gia.

- Thông báo cơ quan, tổ chức mời chuyên gia đối với chuyên gia để cơ quan, tổ chức này thông báo cho y tế tại địa phương để có các biện pháp xử lý kịp thời.

4.1.5. Tại nơi làm việc, đi thực địa

- Đưa đón các chuyên gia đi thực địa, tới nơi làm việc theo hướng dẫn tại Mục 6, Phần IV.

- Bố trí dung dịch sát khuẩn tay tại các vị trí thuận tiện của địa điểm làm việc, đi thực địa.

- Hạn chế tối đa số người gặp, tiếp xúc với các chuyên gia tại nơi làm việc, đi thực địa. Các chuyên gia phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc, đi thực địa. Hạn chế bắt tay, thường xuyên rửa tay với dung dịch sát khuẩn tay.

- Yêu cầu những người gặp, tiếp xúc với các chuyên gia phải đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Lập danh sách toàn bộ những người tiếp xúc với các chuyên gia trong quá trình làm việc, đi thực địa để thuận tiện cho việc truy vết khi cần.

- Bố trí cán bộ y tế hỗ trợ, theo dõi, giám sát y tế trong quá trình chuyên gia làm việc và đi thực địa.

- Bố trí khu vệ sinh dành riêng cho chuyên gia làm việc, đi thực địa.

- Khi kết thúc làm việc, đi thực địa: Tiến hành vệ sinh khử khuẩn địa điểm làm việc, địa điểm thực địa theo hướng dẫn tại Phụ lục đính kèm.

4.1.6. Đảm bảo phương tiện đưa đón chuyên gia

Tổ chức việc đưa đón chuyên gia từ nơi nhập cảnh về nơi lưu trú và trong suốt quá trình ở Việt Nam bằng phương tiện riêng đảm bảo các yêu cầu sau:

- Yêu cầu lái xe, chuyên gia phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển.

- Bố trí dung dịch sát khuẩn tay trên xe gần cửa ra vào để các chuyên gia sát khuẩn tay trước khi lên xe và trong quá trình di chuyển.

- Tiến hành vệ sinh khử khuẩn xe đưa đón chuyên gia theo hướng dẫn tại Phụ lục đính kèm.

4.2. Đối với khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ

- Các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19 cơ bản thực hiện tương tự như đối với chuyên gia.

- Đối với khách VIP từ cấp Thứ trưởng hoặc tương đương trở lên: không bắt buộc phải có giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2 khi nhập cảnh; không phải cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone và không phải xét nghiệm SARS-CoV-2 sau khi nhập cảnh.

V. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Các Bộ/ngành

- Thông báo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức trực thuộc có nhu cầu mời các chuyên gia và khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ thực hiện các nội dung được quy định tại hướng dẫn này.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian chuyên gia và khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ lưu trú tại Việt Nam.

- Báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 tình hình triển khai thực hiện khi có vấn đề phát sinh.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Thông báo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhu cầu mời chuyên gia và khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ thực hiện các nội dung được quy định tại hướng dẫn này.

- Bố trí địa điểm lưu trú, làm việc riêng biệt, đảm bảo giám sát y tế, không tiếp xúc cộng đồng. Phê duyệt phương án, phương tiện đưa đón, cách ly, phương án an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình làm việc của chuyên gia và khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và những người tiếp xúc.

- Giao Sở Y tế tỉnh, thành phố làm đầu mối chịu trách nhiệm: theo dõi, giám sát y tế, xử lý các trường hợp mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 và hướng dẫn vệ sinh, khử khuẩn môi trường trong thời gian chuyên gia và khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ lưu trú tại Việt Nam; bố trí bộ phận/người chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát y tế tại nơi lưu trú, địa điểm họp, ký kết, nơi làm việc, địa điểm thực địa; chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở thu dung điều trị các trường hợp mắc COVID- 19.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian chuyên gia và khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ lưu trú tại Việt Nam.

- Báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 tình hình triển khai thực hiện khi có vấn đề phát sinh.

3. Cơ quan, tổ chức mời

- Xây dựng phương án nhập cảnh, phương tiện đưa đón, lưu trú, nơi họp, ký kết, nơi làm việc, địa điểm thực địa cụ thể cho chuyên gia và khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ, phương án đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc của chuyên gia và khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và những người tiếp xúc.

- Thông tin, hướng dẫn các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại hướng dẫn này và các quy định khác liên quan của Chính phủ Việt Nam.

- Thực hiện đúng các nội dung được quy định tại hướng dẫn này.

- Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/Bộ, ngành tình hình triển khai thực hiện.

4. Đối với chuyên gia và khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ

- Thực hiện đầy đủ việc khai báo y tế điện tử khi nhập cảnh. Sử dụng ứng dụng Bluezone trong suốt thời gian tại Việt Nam (trừ khách VIP từ cấp Thứ trưởng hoặc tương đương trở lên).

- Thực hiện đầy đủ các hướng dẫn, quy định phòng, chống dịch COVID tại hướng dẫn này và các quy định Chính phủ Việt Nam.

- Tự theo dõi sức khỏe hàng ngày, khi có một trong biểu hiện sốt, ho, đau rát họng, khó thở phải thông báo ngay cho cơ quan, tổ chức mời chuyên gia/khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và cơ quan y tế.

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp vệ sinh cá nhân gồm:

+ Rửa tay thường xuyên với xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay, nhất là trước khi vào phòng họp, trước và sau khi ăn uống.

+ Hạn chế bắt tay với người khác.

+ Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, chai nước, khăn tay…

- Không ra khỏi nơi lưu trú. Thực hiện lịch trình họp, ký kết, làm việc, đi thực địa theo kế hoạch đã được thông báo trước.

5. Đối với người tiếp xúc gần với chuyên gia và khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ trong thời gian lưu trú tại Việt Nam.

5.1. Phải khai báo với cơ quan y tế để được ghi nhận thông tin.

5.2. Trong quá trình tiếp xúc, làm việc với chuyên gia và khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ: thực hiện đeo khẩu trang, rửa tay, đảm bảo giãn cách và thực hiện đúng phòng, chống dịch COVID-19, tự theo dõi sức khỏe.

5.3. Sau khi dừng tiếp xúc, làm việc với chuyên gia và khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ, cần tự theo dõi sức khỏe, vẫn được làm việc bình thường, hạn chế tiếp xúc với cộng đồng trong vòng 14 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng.

5.4. Nếu có các biểu hiện sốt, ho, đau rát họng, khó thở cần tư cách ly tại nơi lưu trú, thông báo cho cơ quan y tế địa phương hoặc Bộ Y tế để được tư vấn và khám, xét nghiệm theo quy định của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế.

6. Đơn vị quản lý địa điểm họp, ký kết, nơi làm việc, địa điểm thực địa

Xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công cụ thể cho các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị và phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung theo hướng dẫn tại Phần IV để đảm bảo các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19./.

 

PHỤ LỤC

1. Xử trí khi có chuyên gia hoặc người tiếp xúc gần với chuyên gia (sau đây gọi chung là trường hợp) mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 trong thời gian chuyên gia lưu trú tại Việt Nam

1.1. Khi có trường hợp có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở

- Thông báo cho bộ phận/cán bộ chịu trách nhiệm giám sát y tế tại nơi lưu trú/cuộc họp/ký kết/làm việc/khi đi thực địa. Gọi điện cho đường dây nóng của Sở Y tế hoặc của Bộ Y tế (số điện thoại 1900 3228 hoặc 1900 9095) hoặc cơ quan y tế theo quy định của địa phương để được tư vấn và nếu cần thì đến cơ sở y tế khám và điều trị.

- Đưa người có biểu hiện sốt, ho, đau rát họng, khó thở vào phòng cách ly tạm thời và xử trí như đối với ca bệnh nghi ngờ mắc COVID-19 theo quy định.

- Cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách.

- Hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh.

1.2. Khi có trường hợp xác định mắc COVID-19

Khi kết quả xét nghiệm của chuyên gia dương tính với SARS-CoV-2 trong thời gian chuyên gia lưu trú tại Việt Nam cần:

- Thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để thực hiện phân luồng cách ly để xử lý và điều trị theo quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 và Bộ Y tế.

- Tiến hành khử khuẩn và xử lý môi trường tại địa điểm lưu trú, họp, ký kết, làm việc, đi thực địa theo hướng dẫn tại Phụ lục.

2. Khử khuẩn và xử lý môi trường

2.1. Khử khuẩn phương tiện vận chuyển chuyên gia

- Sau mỗi lần chở chuyên gia cần tiến hành vệ sinh khử khuẩn xe như sau: Dùng khăn lau thấm các chất tẩy rửa thông thường như (i) chai xịt tẩy rửa đa năng dùng sẵn, hoặc (ii) các dung dịch khử khuẩn chứa 0,05% Clo hoạt tính (đảm bảo thời gian tiếp xúc trên bề mặt là 10 phút) hoặc 0,1% Clo hoạt tính (đảm bảo thời gian tiếp xúc trên bề mặt là 01 phút), hoặc (iii) cồn 70% lau các bề mặt cần lau theo nguyên tắc từ chỗ sạch đến chỗ bẩn, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Thời gian cách ly sau khi khử khuẩn ít nhất là 30 phút. Lưu ý nếu bề mặt cần khử khuẩn bị bẩn thì phải làm sạch bề mặt bằng xà phòng và nước sạch trước khi khử khuẩn.

- Các vị trí lau khử khuẩn bề mặt: Các vị trí thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa xe, ghế ngồi, cửa sổ, tay nắm hoặc tay vịn trên xe, sàn xe, điều hòa trong xe và các vị trí thường xuyên tiếp xúc khác.

- Tăng cường thông khí trên phương tiện vận chuyển bằng cách tăng thông gió hoặc mở cửa sổ, sử dụng quạt hoặc các giải pháp phù hợp khác. Thường xuyên vệ sinh hệ thống thông gió, quạt, điều hòa.

- Bố trí đủ túi đựng rác và thực hiện thu gom, xử lý hằng ngày theo quy định.

2.2. Khử khuẩn, xử lý môi trường địa điểm họp, ký kết

a) Hằng ngày thực hiện vệ sinh khử khuẩn tại địa điểm họp, ký kết và/hoặc các phòng họp, ký kết như sau:

- Lau khử khuẩn bằng (i) chai xịt tẩy rửa đa năng dùng sẵn, hoặc (ii) các dung dịch khử khuẩn chứa 0,05% Clo hoạt tính (đảm bảo thời gian tiếp xúc trên bề mặt là 10 phút) hoặc 0,1% Clo hoạt tính (đảm bảo thời gian tiếp xúc trên bề mặt là 01 phút), hoặc (iii) cồn 70%. Chỉ pha dung dịch đủ dùng trong ngày. Dùng cồn 70% để lau các bề mặt thiết bị điện tử dễ bị ăn mòn bởi hóa chất hoặc có tiết diện nhỏ. Thời gian cách ly sau khi khử khuẩn ít nhất 30 phút.

- Ưu tiên khử khuẩn bằng cách lau rửa và để khô tự nhiên. Đối với các bề mặt bẩn phải được làm sạch bằng xà phòng hoặc dung dịch tẩy rửa và nước trước khi khử khuẩn.

- Sử dụng găng tay cao su, khẩu trang, quần áo bảo hộ khi thực hiện vệ sinh, khử khuẩn.

- Các vị trí cần khử khuẩn: Phòng họp, ký kết, căng tin, thang máy, sảnh chờ, khu vực vệ sinh chung, nhà ăn hoặc phòng ăn (nếu có sử dụng) và các khu vực dùng chung khác.

- Tần suất lau khử khuẩn:

+ Đối với nền nhà, tường, các đồ vật trong phòng họp, ký kết các bề mặt có tiếp xúc: Khử khuẩn ít nhất 01 lần/ngày.

+ Đối với các vị trí tiếp xúc thường xuyên như nút bấm thang máy, tay nắm cửa, mặt bàn họp, ghế ngồi của đại biểu (đặc biệt là tay ghế, thành ghế), micro, bàn phím máy tính dùng chung, các nút bấm điều khiển, tay vịn lan can, khu vệ sinh chung và các vị trí thường xuyên tiếp xúc khác: Khử khuẩn ít nhất 02 lần/ngày.

b) Tăng cường thông khí tại các phòng họp, địa điểm họp, hành lang, sảnh chờ, thang máy bằng cách tăng thông gió hoặc mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt hoặc các giải pháp phù hợp khác.

c) Xử lý chất thải: Bố trí đủ thùng đựng rác có lót túi ni lon và có nắp đậy, đặt ở vị trí thuận tiện. Chất thải phải được thu gom và đưa đi xử lý hằng ngày theo quy định.

2.3. Khử khuẩn, xử lý môi trường nơi làm việc, địa điểm thực địa

- Tiến hành khử khuẩn, xử lý môi trường sau khi chuyên gia rời khỏi nơi làm việc, địa điểm thực địa theo hướng dẫn tại Phụ lục.

2.4. Khử khuẩn, xử lý môi trường khi có người xác định mắc COVID-19

Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1560/BYT-MT ngày 25/3/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân COVID-19 tại cộng đồng hoặc hướng dẫn khác của Ban chỉ đạo quốc gia hoặc Bộ Y tế nếu có và lưu ý một số nội dung đối với khử khuẩn nơi họp, ký kết, nơi làm việc, địa điểm thực địa của bệnh nhân COVID-19 như sau:

a) Khu vực cần khử khuẩn

Cần tiến hành vệ sinh khử khuẩn toàn bộ những địa điểm đại biểu mắc COVID-19 có mặt, tiếp xúc gồm:

- Tại địa điểm họp, ký kết: Toàn bộ phòng họp, phòng tiếp đón (nếu có); khu vực hành lang, lối đi chung dẫn đến phòng họp, thang máy, sảnh chờ, nhà vệ sinh và các khu vực dùng chung khác của địa điểm họp, ký kết mà đại biểu mắc COVID-19 có mặt hoặc tiếp xúc.

- Tại nơi lưu trú: Phòng ở của đại biểu mắc COVID-19; tường bên ngoài của phòng ở, hành lang, lối đi chung dẫn đến phòng ở của đại biểu, cầu thang, thang máy, sảnh chờ, nhà vệ sinh và các khu vực dùng chung khác ở nơi lưu trú.

- Phương tiện chuyên chở đại biểu mắc COVID-19: Lau khử khuẩn toàn bộ các bề mặt tiếp xúc như tay nắm cửa xe, ghế ngồi, cửa sổ, tay nắm hoặc tay vịn trên xe, sàn xe và các vị trí thường xuyên tiếp xúc khác.

b) Nguyên tắc khử khuẩn

- Ưu tiên khử khuẩn bằng cách lau. Đối với các bề mặt bẩn phải được làm sạch bằng xà phòng và nước sạch trước khi khử khuẩn.

- Hóa chất, dung dịch khử khuẩn: Sử dụng dung dịch khử khuẩn chứa 0,1% Clo hoạt tính pha sẵn để lau khử khuẩn. Chỉ pha dung dịch khử khuẩn đủ dùng trong ngày. Dùng cồn 70% để lau các bề mặt thiết bị điện tử dễ bị ăn mòn bởi hóa chất hoặc có tiết diện nhỏ.

- Thời gian cách ly sau khi khử khuẩn ít nhất 30 phút.

- Sử dụng đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân theo quy định khi thực hiện vệ sinh khử khuẩn.

c) Biện pháp vệ sinh khử khuẩn, xử lý môi trường:

- Thực hiện các biện pháp vệ sinh khử khuẩn tại địa điểm họp, nơi lưu trú, phương tiện vận chuyển của đại biểu mắc COVID-19 theo hướng dẫn tại Công văn số 1560/BYT-MT ngày 25/3/2020 của Bộ Y tế.

- Các đồ đùng đựng thức ăn, nước uống; đồ vải tại địa điểm họp (như khăn trải bàn), phòng ở của đại biểu mắc COVID-19 cần được thu gom và xử lý theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Toàn bộ rác thải phát sinh tại phòng họp, phòng ở, phương tiện vận chuyển của đại biểu mắc COVID-19 phải được thu gom và xử lý như chất thải lây nhiễm. Rác thải được thu gom vào túi màu vàng, buộc chặt miệng túi và cho vào một túi màu vàng khác, tiếp tục buộc chặt miệng túi. Các túi màu vàng đều phải dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2” và được đưa đi xử lý theo quy định.