Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4230/CT-TTHT
V/v thuế nhà thầu

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV Chuo Senko Việt Nam
Địa chỉ: 19th F1, Fideco Tower, 81-85 Hàm Nghi, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0301941610

 

Trả lời văn bản số CSV-05/2014/FN ngày 12/05/2014 của Công ty về thuế nhà thầu; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế nhà thầu nước ngoài quy định về các trường hợp không chịu thuế nhà thầu:

“4. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp dịch vụ dưới đây cho tổ chức, cá nhân Việt Nam mà các dịch vụ được thực hiện ở nước ngoài:

- Sửa chữa phương tiện vận tải (tàu bay, động cơ tàu bay, phụ tùng tàu bay, tàu biển), máy móc, thiết bị (kể cả đường cáp biển, thiết bị truyền dẫn), có bao gồm hoặc không bao gồm vật tư, thiết bị thay thế kèm theo;

- Quảng cáo, tiếp thị (trừ quảng cáo, tiếp thị trên internet);

- Xúc tiến đầu tư và thương mại;

- Môi giới: bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ở nước ngoài;

…”

Trường hợp Công ty theo trình bày có ký hợp đồng thực hiện toàn bộ chiến dịch quảng bá, quảng cáo sản phẩm cho công ty Rohto Mentholatum Việt Nam tại các thị trường như Lào, Thái Lan, Campuchia… để thực hiện công việc quảng bá này Công ty đã thuê Công ty Chou Senko Thái Lan (trụ sở tại Thái Lan) để thực hiện trực tiếp một phần hoặc toàn bộ công việc (thuê người mẫu, thuê địa điểm tổ chức, trưng bày, giới thiệu sản phẩm…) nếu các hoạt động này diễn ra ngoài lãnh thổ Việt Nam thì thuộc đối tượng không chịu thuế nhà thầu theo hướng dẫn tại Thông tư 60/2012/TT-BTC .

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, HC).
1528-136058-Lnlinh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga