Dich vu doanh nghiep so
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4075/SYT-NVY
V/v siết chặt hơn nữa các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh trong bệnh viện

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bệnh viện Bộ, Ngành;
- Bệnh viện công lập và ngoài công lập;
- Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố;
- Trung tâm Cấp cứu 115 Thành phố;
- Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức và quận, huyện.

Hiện nay, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn Thành phố đã vượt qua con số 4.000 trường hợp và dự báo sẽ còn tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới khi mà tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Do tính chất lây lan rất nhanh của chủng Delta của vi rút SARS-CoV-2 trong đợt bùng phát này, hiện đã có 55/130 bệnh viện trên địa bàn thành phố đã có trường hợp đến khám bệnh, chữa bệnh và được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, trong số đó, hầu hết được các bệnh viện phát hiện chủ động nhưng cũng có một số bệnh viện phát hiện bị động dẫn đến sự lây lan mầm bệnh trong bệnh viện.

Trước tình hình này, Sở Y tế yêu cầu tất cả bệnh viện tiếp tục triển khai các giải pháp theo tiêu chí bệnh viện an toàn của Bộ Y tế, các hướng dẫn cụ thể của Sở Y tế đã ban hành, đồng thời phải siết chặt hơn nữa các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh trong bệnh viện. Cụ thể như sau:

1. Đối với khu vực khám bệnh ngoại trú: tiếp tục thực hiện nghiêm sàng lọc qua khai báo y tế và đo thân nhiệt; nhân viên y tế phải tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống lây nhiễm, trong giai đoạn cao điểm hiện nay các bệnh viện nên tăng cường sử dụng khẩu trang N95 cho nhân viên tiếp xúc trực tiếp với người bệnh. Ngoài ra, Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện tiếp tục củng cố cơ sở hạ tầng cho bộ phận khai báo y tế và khám sàng lọc theo hướng tách rời khỏi khối nhà hiện hữu của khoa Khám bệnh.

2. Đối với khoa Cấp cứu: tiếp tục thực hiện nghiêm buồng cấp cứu sàng lọc, theo đó tất cả người bệnh khi đến cấp cứu tại bệnh viện đều phải qua buồng cấp cứu sàng lọc, làm xét nghiệm RT-PCR tầm soát trước khi chuyển lên các khoa nội trú (bố trí các buồng cách ly tạm chờ kết quả RT-PCR trước khi chuyển vào các khoa nội trú).

3. Thực hiện xét nghiệm tầm soát đối với tất cả trường hợp có chỉ định nhập viện, nếu có thực hiện test nhanh vẫn phải làm xét nghiệm RT-PCR, trong thời gian chờ kết quả RT-PCR phải bố trí người bệnh trong buồng cách ly tạm.

4. Đối với người nhà nuôi bệnh, phải làm xét nghiệm RT-PCR trước khi tham gia chăm sóc người bệnh, không dựa vào kết quả test nhanh âm tính.

5. Trường hợp người bệnh dương tính cần can thiệp chuyên khoa: nếu không trong tình trạng cấp cứu, liên hệ chuyển đến Bệnh viện Điều trị COVID-19 Trưng Vương được phân công chuyên tiếp nhận các trường hợp dương tính có bệnh lý nền hoặc bệnh lý đi kèm; nếu tình trạng cấp cứu cần phải can thiệp ngay, bệnh viện phải sẵn sàng khu cách ly có phòng mổ hoặc phòng sinh, phòng hồi sức sau mổ, hậu sản,... và hội chẩn bệnh viện tuyến trên để được hỗ trợ chuyên môn trước can thiệp.

6. Thực hiện xét nghiệm định kỳ hàng tuần và đột xuất cho nhân viên tham gia các đội tiêm vắc xin và lấy mẫu xét nghiệm.

7. Sở Y tế khuyến khích các bệnh viện tiếp tục đầu tư nguồn lực để triển khai xét nghiệm RT-PCR.

Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị quán triệt nội dung trên đến toàn thể nhân viên, người lao động tại bệnh viện biết và tuân thủ thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Lưu: VT, NVY (LMTL)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Tăng Chí Thượng