Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3920/TCT-TTHT
V/v Cung cấp thông tin

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Báo Tuổi trẻ.

Ngày 28/9/2019, Báo Tuổi trẻ có đăng bài: Đi kiểm tra thuế, sếp đoàn kiểm tra bị tố ‘mượn tiền’ cơ sở kinh doanh (P.V Bửu Đấu) và ngày 30/9 có bài: Đình chỉ cán bộ đoàn kiểm tra thuế “mượn tiền” cơ sở kinh doanh. (P.V Bửu Đấu).

Nội dung bài báo phản ánh, một cơ sở ở Long Xuyên bị ngành thuế đề xuất xử phạt hành chính về hành vi dùng hóa đơn bất hợp pháp, lập hóa đơn khống, nhưng trưởng đoàn kiểm tra thuế lại bị tố mượn tiền của CSKD và nay loay hoay tìm cách trả lại.

Ngay sau khi nhận được các thông tin nêu trên mà quý báo phản ánh, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 3909/TCT-TCCB ngày 30/9/2019 chỉ đạo Cục Thuế tỉnh An Giang kiểm tra nội dung vụ việc báo nêu để kịp thời chấn chỉnh cán bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, yêu cầu đình chỉ công tác và xử lý kỷ luật đối với cán bộ có liên quan đến vụ việc báo chí nêu và báo cáo kết quả xử lý về Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trân trọng cảm ơn Báo Tuổi trẻ trong nhiều năm qua đã tích cực thông tin, tuyên truyền về chính sách thuế của Đảng và Nhà nước và mong tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, phối hợp của Quý báo để công tác quản lý thu thuế của Nhà nước được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Phó TCTr Đ.N. Minh (để b/c);
- Lưu: VT, TTHT.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ NNT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Huy