Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3909/TCT-TCCB
V/v báo cáo giải trình thông tin báo chí

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh An Giang

Ngày 28/9/2019, Báo Tuổi trẻ online có bài “Đi kiểm tra thuế, sếp đoàn kiểm tra bị tố ‘mượn tiền’ cơ sở kinh doanh” đề cập đến việc đoàn kiểm tra của Chi cục Thuế TP. Long Xuyên, An Giang do ông Đặng Ngọc Chinh làm trưởng đoàn khi kiểm tra cơ sở kinh doanh của bà Trần Thị Huệ ngụ tại Phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang có xảy ra tiêu cực.

Về việc này, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế tỉnh An Giang thành lập Tổ xác minh khẩn trương làm rõ tính chất, mức độ của vụ việc nêu trên, xác định trách nhiệm của lãnh đạo Chi cục Thuế TP. Long Xuyên, lãnh đạo đội Kiểm tra thuế và cá nhân có liên quan; đề xuất phương án xem xét, xử lý.

Trước mắt, đề nghị Cục Thuế tạm đình chỉ công tác đối với ông Đặng Ngọc Chinh để xác minh làm rõ vụ việc theo quy định và báo cáo Tổng cục trước ngày 01/10/2019 để xem xét xử lý.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB(3b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn