Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 39/TCT/AC

Hà Nội, ngày 03 tháng 1 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 39 TCT/AC NGÀY 03 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ VIỆC XỬ LÝ TỔN THẤT HOÁ ĐƠN

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Thuận

Trả lời Công văn số 1122 CTBT/AC ngày 20/12/2001 của Cục thuế tỉnh Bình Thuận về việc xử phạt vi phạm hành chính do làm mất hoá đơn: Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 3, Điều 80 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: "Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật về cùng một vấn đề do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau, thì áp dụng quy định của văn bản ban hành sau."

Như vậy, việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp làm mất hoá đơn sẽ thực hiện theo quy định tại Quyết định số 31/2001/QĐ-BTC ngày 13/4/2001 của Bộ Tài chính.

 

Nguyễn Đức Quế

(Đã ký)