Hệ thống pháp luật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3596/BNN-TY
V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh Dại trên động vật

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong những năm gần đây, bệnh Dại đã xảy ra ở nhiều địa phương trong cả nước và đang có diễn biến phức tạp. Theo báo cáo của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - Bộ Y tế (tại công văn số 154/TB-VSDTTƯ ngày 01/02/2016) trong năm 2015 cả nước đã ghi nhận 394.189 người bị chó cắn, phải đi điều trị dự phòng và đã có 78 người bị tử vong tại 29 tỉnh, thành phố, số ca tử vong chủ yếu tập trung tại các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc; riêng trong 3 tháng đầu năm 2016 đã có 18 người bị tử vong do bệnh Dại tại 10 tỉnh gồm Thái Nguyên, Sơn La, Thanh Hóa, Bắc Giang, Gia Lai, Nghệ An, Hà Giang, Hòa Bình, Bắc Cạn và Tây Ninh.

Nguyên nhân chủ yếu là do đàn chó nuôi không được tiêm phòng bệnh Dại triệt để, nhiều nơi tiêm phòng đạt tỷ lệ rất thấp; hiện tượng chó nuôi thả rông, không đeo rọ mõm và cắn người ở nơi công cộng vẫn còn phổ biến làm cho số người bị chó cắn tăng cao; nhiều người bị chó cắn đã chủ quan không đến các cơ sở y tế để tiêm phòng, bị phát bệnh Dại và tử vong. Theo số liệu báo cáo của các tỉnh, thành phố (theo Phụ lục gửi kèm): (i) Trong năm 2015, cả nước có trên 09 triệu con chó nuôi, tuy nhiên chỉ tiêm phòng Dại cho chó được 3,89 triệu con (chiếm tỷ lệ 42,9%). Cả nước chỉ có 17/63 tỉnh, thành phố tiêm phòng đạt trên 70% đàn chó nuôi, 10/63 tỉnh tiêm phòng đạt từ 50 - 69% đàn chó nuôi, còn lại 36 tỉnh là tiêm phòng đạt dưới 50% tổng đàn chó, cá biệt có 08 tỉnh tiêm phòng chỉ đạt dưới 10% tổng đàn chó; (ii) Trong năm 2015, bình quân 01 tỉnh có khoảng 6.257 người bị chó cắn phải đi điều trị dự phòng y tế, trong đó 13 tỉnh, thành phố có trên 10 ngàn người và 13 tỉnh, thành phố có từ 05-10 ngàn người bị chó cắn.

Để công tác phòng, chống bệnh Dại đạt hiệu quả cao trong mùa hè sắp tới, giảm thiểu số trường hợp chó cắn người, nâng cao tỷ lệ tiêm phòng bệnh Dại cho đàn chó, hạn chế lây truyền bệnh Dại cho người, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ số liệu thực tế về tình hình bệnh Dại và công tác phòng chống bệnh Dại trên địa bàn (theo Phụ lục gửi kèm) để tập trung chỉ đạo UBND các cấp, các Sở, ngành có liên quan của địa phương thực hiện các biện pháp quyết liệt, nhằm ngăn chặn có hiệu quả sự phát sinh và lây lan bệnh Dại, giảm thiểu số người tử vong do bệnh Dại cũng như số người bị chó cắn, cụ thể như sau:

1. Ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống bệnh Dại tại Nghị định số 05/2007/NĐ-CP ngày 09/01/2007 của Chính phủ và Thông tư số 48/2009/TT-BNNPTNT ngày 04/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tăng cường quy chế phối hợp giữa các cơ quan thú y và y tế trong phòng, chống bệnh Dại được ban hành theo Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT-BNNPTNT ngày 27/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Y tế. Đặt mục tiêu cụ thể trong năm 2016 cho từng, địa phương để phấn đấu quản lý được chó nuôi, nâng cao tỷ lệ tiêm phòng Dại cho đàn chó mèo và giảm số người tử vong do bệnh Dại cũng như số người bị chó cắn trên địa bàn quản lý.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến từng cộng đồng dân cư, chính quyền các cấp và các tổ chức đoàn thể về tính chất nguy hiểm của bệnh Dại, các dấu hiệu nhận biết động vật mắc bệnh Dại và các biện pháp phòng chống bệnh hiệu quả; công khai địa chỉ các cơ sở y tế và hướng dẫn người bị chó cắn đến ngay cơ sở y tế để được xử lý, ngăn ngừa tử vong do bệnh Dại. Thường xuyên tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng trong việc giám sát, phát hiện, thông báo cho chính quyền cơ sở, cơ quan thú y và y tế các trường hợp chó, mèo, động vật nghi mắc bệnh Dại để xử lý kịp thời. Đặc biệt yêu cầu chủ vật nuôi cam kết không thả rông chó; phải đeo rọ mõm cho chó khi đưa ra nơi công cộng, có dây xích và có người dắt; thực hiện lịch tiêm phòng vắc xin Dại của địa phương.

3. Yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện, xã tổ chức rà soát, thống kê, quản lý số lượng chó, mèo nuôi trên địa bàn; phối hợp với cơ quan thú y địa phương tổ chức ngay đợt tiêm phòng Dại cho đàn chó mèo, bảo đảm đạt tỷ lệ tiêm phòng theo quy định; đối với đàn chó, mèo nuôi tại khu vực có bệnh Dại phải được tiêm phòng Dại triệt để.

4. Chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp huyện, xã quy định cụ thể việc bắt giữ, thông báo, xử lý đối với chó thả rông ở nơi công cộng, nơi đông dân cư, khu đô thị theo quy định tại Nghị định số 05/2007/NĐ-CP của Chính phủ; yêu cầu các lực lượng chức năng của địa phương tăng cường tuần tra, bắt giữ chó thả rông và xử lý theo quy định.

5. Chỉ đạo các Sở, ban ngành liên quan tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin về bệnh Dại, chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân các cấp trong việc tổ chức giám sát, phát hiện sớm và xử lý triệt để các ca bệnh Dại ở động vật, hướng dẫn xử lý y tế kịp thời, bảo đảm an toàn tính mạng cho người bị chó cắn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, đề nghị thông báo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp, xử lý kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Văn phòng Trung ương Đảng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Cục Y tế dự phòng, Viện VSDTTƯ - Bộ Y tế;
- Các Cục: Thú y, Chăn nuôi;
- Trung tâm KNQG;
- Sở NN & PTNT, Chi cục Thú y các tỉnh, tp;
- Lưu: VT, TY.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

PHỤ LỤC

SỐ LIỆU TỔNG HỢP VỀ CHÓ NUÔI, TIÊM PHÒNG DẠI VÀ CA TỬ VONG DO BỆNH DẠI TRONG NĂM 2015 VÀ 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Công văn số: 3596/BNN-TY ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Số TT

Tỉnh, thành phố

Tổng đàn chó năm 2015

Số chó được tiêm Dại năm 2015

Tỷ lệ tiêm Dại năm 2015

Số người bị chó cắn đến cơ sở y tế

Số người tử vong

Năm 2015

3 tháng đầu 2016

I.

Các tỉnh, thành phố thuộc địa bàn Cơ quan Thú y vùng I quản lý:

1

TP. Hà Nội

440.204

429.193

97,50%

8.688

1

 

2

Điện Biên

63.332

24.095

38,05%

1.471

1

 

3

Hà Nam

67.957

39.624

58,31%

492

 

 

4

Hòa Bình

131.752

100.082

75,96%

2.067

3

1

5

Lai Châu

33.672

28.900

85,83%

1.062

2

1

6

Lào Cai

69.113

51.090

73,92%

1.560

3

 

7

Nam Định

230.000

58.015

25,22%

1.104

 

 

8

Ninh Bình

39.868

32.525

81,58%

1.456

1

 

9

Phú Thọ

125.489

78.800

62,79%

5.872

3

 

10

Sơn La

177.746

95.659

53,82%

5.596

4

3

11

Vĩnh Phúc

190.632

57.915

30,38%

2.360

5

 

12

Yên Bái

132.628

85.828

64,71%

4.284

1

 

II.

Các tỉnh, thành phố thuộc địa bàn Cơ quan Thú y vùng II quản lý:

13

TP. Hải Phòng

138.902

88.650

63,82%

1.043

 

 

14

Bắc Kạn

77.570

23.969

30,90%

834

1

1

15

Bắc Giang

346.737

174.615

50,36%

8.078

2

2

16

Bắc Ninh

181.539

144.804

79,76%

4.237

 

 

17

Cao Bằng

63.261

14.289

22,59%

2.907

2

 

18

Hà Giang

90.967

3.221

3,54%

1.400

3

1

19

Hải Dương

155.190

46.630

30,05%

1.689

 

 

20

Hưng Yên

106.740

33.207

31,11%

806

 

 

21

Lạng Sơn

115.753

13.258

11,45%

2.639

1

 

22

Quảng Ninh

143.698

41.055

28,57%

1.529

1

 

23

Thái Nguyên

241.468

148.694

61,58%

10.090

6

3

24

Thái Bình

151.240

55.625

36,78%

374

 

 

25

Tuyên Quang

129.857

40.582

31,25%

4.094

2

 

III.

Các tỉnh thuộc địa bàn Cơ quan Thú y vùng III quản lý:

26

Thanh Hóa

766.000

651.167

Chưa bc

7.207

3

3

27

Nghệ An

440.018

128.130

29,12%

7.353

11

1

28

Hà Tĩnh

299.345

107.835

36,02%

1.235

 

 

29

Quảng Bình

136.760

30.560

22,35%

1.267

 

 

30

Thừa Thiên Huế

79.708

57.776

72,48%

1.658

 

 

31

Quảng Trị

71.377

41.192

57,71%

711

 

 

IV.

Các tỉnh, thành phố thuộc địa bàn Cơ quan Thú y vùng IV quản lý:

32

TP. Đà Nẵng

20.035

18.250

91,09%

4.954

 

 

33

Quảng Nam

137.320

22.952

16,71%

3.129

5

 

34

Quảng Ngãi

142.817

6.469

4,53%

6.541

2

 

35

Bình Định

217.536

4.330

1,99%

7.040

 

 

36

Khánh Hòa

49.925

41.108

82,34%

1.757

 

 

37

Phú Yên

43.551

11.042

25,35%

3.159

 

 

V.

Các tỉnh thuộc địa bàn Cơ quan Thú y vùng V quản lý:

38

Gia Lai

129.795

 

Chưa bc

2.914

3

2

39

Kon Tum

36.939

9.389

25,42%

426

 

 

40

Đắk Lắk

310.937

41.180

13,24%

2.345

 

 

41

Đắc Nông

17.900

15.580

87,04%

1.096

 

 

42

Lâm Đông

121.285

50.890

41,96%

3.032

1

 

VI.

Các tỉnh, thành phố thuộc địa bàn Cơ quan Thú y vùng VI quản lý:

43

TP. Hồ Chí Minh

230.281

218.711

94,98%

58.749

 

 

44

Bà Rịa Vũng Tàu

65.247

52.397

80,31%

4.535

 

 

45

Bình Dương

73.274

36.500

49,81%

11.320

 

 

46

Bến Tre

223.908

25.579

11,42%

12.275

 

 

47

Bình Thuận

71.156

36.367

51,11%

13.928

 

 

48

Bình Phước

240.304

30.230

12,58%

2.392

4

 

49

Long An

110.214

79.722

72,33%

8.150

1

 

50

Đồng Nai

147.570

20.524

13,91%

16.756

 

 

51

Tây Ninh

20.185

16.923

83,84%

13.508

 

 

52

Tiền Giang

96.249

70.294

79,27%

14.307

 

 

53

Ninh Thuận

57.399

7.459

12,99%

8.304

 

 

VII.

Các tỉnh, thành phố thuộc địa bàn Cơ quan Thú y vùng VII quản lý:

54

TP. Cần Thơ

42.035

30.684

73,00%

10.091

 

 

55

Sóc Trăng

32.500

22.773

70,07%

6.847

 

 

56

An Giang

50.183

25.670

51,15%

16.636

 

 

57

Đồng Tháp

46.007

20.610

44,80%

13.702

3

 

58

Vĩnh Long

153.210

20.499

13,38%

12.198

 

 

59

Kiên Giang

193.648

13.040

6,73%

9.060

1

 

60

Bạc Liêu

89.505

5.314

5,94%

4.849

 

 

61

Trà Vinh

150.058

5.969

3,98%

13.550

1

 

62

Hậu Giang

107.179

3.710

3,46%

7.551

 

 

63

Cà Mau

214.127

3.535

1,65%

3.925

 

 

 

Tổng số

9.080.802

3.895.973

42,90%

394.189

78

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Số liệu về người bị chó cắn đến cơ sở y tế và số người tử vong do bệnh Dại do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - Bộ Y tế cung cấp)

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 3596/BNN-TY năm 2016 tăng cường công tác phòng, chống bệnh Dại trên động vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • Số hiệu: 3596/BNN-TY
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 09/05/2016
  • Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • Người ký: Vũ Văn Tám
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 09/05/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản