Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3591/BGTVT-ATGT
V/v: triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Quý II/2021.

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Vụ: Pháp chế, Kế hoạch - Đầu tư;
- Thanh tra Bộ;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Cục: Đăng kiểm Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Quản lý XD & CLCT giao thông;
- Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Giao thông - Xây dựng Lào Cai.

Thực hiện văn bản số 77/TB-VPCP ngày 17 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ về Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2021, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm TTATGT theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại Kế hoạch số 724/KH-BGTVT ngày 26 tháng 01 năm 2021, trong đó trọng tâm thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Vụ pháp chế: tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác bảo đảm TTATGT, đặc biệt là xây dựng các văn bản thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính theo hướng tăng mức xử phạt, nâng cao hiệu lực và tính răn đe đối với các hành vi có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông, vi phạm quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô...; đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong xử phạt vi phạm thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; quy định rõ trách nhiệm và tăng chế tài xử lý đối với đơn vị kinh doanh vận tải và chủ phương tiện nếu có vi phạm.

2. Vụ Kế hoạch - Đầu tư: khẩn trương tham mưu xây dựng, hoàn thành quy hoạch 05 lĩnh vực chuyên ngành giao thông vận tải, ưu tiên các mục tiêu bảo đảm TTATGT; đẩy nhanh lộ trình thực hiện các tuyến đường vành đai số 4, 5 của Thủ đô Hà Nội, vành đai 3, 4 của Thành phố Hồ Chí Minh với đồng bằng sông Cửu Long.

3. Thanh tra Bộ: đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra nhằm chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả gắn với đấu tranh phòng chống tiêu cực trong công tác quản lý nhà nước, nhất là trong công tác kiểm soát tải trọng phương tiện, kinh doanh vận tải, đăng kiểm phương tiện, sát hạch cấp giấy phép lái xe.

4. Tổng cục Đường bộ Việt Nam

- Nghiên cứu, hướng dẫn về trách nhiệm của chủ đầu tư các dự án BOT trong việc rà soát, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, thẩm tra an toàn giao thông đường bộ trong quá trình khai thác; phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính xây dựng, hướng dẫn cụ thể về nguồn kinh phí và trách nhiệm bảo trì công trình đường bộ trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sở hữu toàn dân đối với dự án BOT hết thời gian thu phí;

- Tiếp tục rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, xử lý các bất cập về tổ chức giao thông trên hệ thống quốc lộ để nâng cao điều kiện an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai kiểm tra, rà soát trên tuyến QL5, đường Hồ Chí Minh và các quốc lộ trọng điểm để phát hiện và xử lý kịp thời các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, các bất cập về tổ chức giao thông;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP; trong đó chú trọng kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải các địa phương; xây dựng, thực hiện phương án bảo đảm an toàn giao thông của đơn vị kinh doanh vận tải, đặc biệt là việc lắp đặt, duy trì hoạt động và truyền dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô theo quy định;

- Tăng cường kiểm soát tải trọng xe, khẩn trương hoàn thiện quy định và quy chuẩn kỹ thuật để mở rộng mua sắm, lắp đặt các thiết bị cân xe tự động trên toàn quốc, nhất là các tuyến quốc lộ trọng điểm, các tuyến đường bộ kết nối với cảng biển, khu công nghiệp, mỏ vật liệu xây dựng;

- Triển khai xây dựng kế hoạch bảo TTATGT đường bộ trong mùa mưa bão; dự phòng nguồn lực để kịp thời sửa chữa, khắc phục hư hỏng công trình do bão, lũ gây ra.

5. Cục Quản lý XD & CLCT giao thông: đẩy nhanh tiến độ gắn với siết chặt quản lý chất lượng công trình giao thông trọng điểm, đặc biệt là các dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông; đường lăn, cất hạ cánh Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài (giai đoạn 2). Hoàn thành quá trình bàn giao để đưa vào vận hành thương mại tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông trong thời gian sớm nhất.

6. Cục Đăng kiểm Việt Nam: tiếp tục phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Cảnh sát giao thông, Sở Giao thông vận tải các địa phương tổ chức kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện đang lưu thông trên đường, đặc biệt là các phương tiện xe khách, xe buýt tại các bến xe; kiểm tra, xử lý kịp thời đối với các phương tiện thủy nội địa, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ hết hạn đăng kiểm, hết niên hạn sử dụng vẫn tham gia giao thông.

7. Các Cục: Đường thủy nội địa Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam triển khai xây dựng kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong mùa mưa bão; dự phòng nguồn lực để kịp thời sửa chữa, khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông do bão, lũ gây ra.

8. Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Giao thông - Xây dựng Lào Cai:

- Tiếp tục rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, xử lý các bất cập về tổ chức giao thông trên hệ thống đường bộ do địa phương quản lý;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn giao thông trong kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP; trong đó chú trọng kiểm tra việc xây dựng, thực hiện phương án bảo đảm an toàn giao thông của đơn vị kinh doanh vận tải, nhất là việc lắp đặt, duy trì hoạt động và truyền dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô theo quy định;

- Tăng cường kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh, chú trọng kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trọng điểm và các tuyến đường bộ kết nối với cảng biển, khu công nghiệp, mỏ vật liệu xây dựng;

- Triển khai xây dựng kế hoạch bảo đảm TTATGT trong mùa mưa bão; dự phòng nguồn lực để kịp thời sửa chữa, khắc phục các hư hỏng của kết cấu hạ tầng giao thông do bão, lũ gây ra;

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra nhằm chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả gắn với đấu tranh phòng chống tiêu cực trong công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải ở địa phương, nhất là trong công tác kiểm soát tải trọng phương tiện, kinh doanh vận tải, đăng kiểm phương tiện, sát hạch cấp giấy phép lái xe.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng UBATGT Quốc gia;
- Lưu: VT, ATGT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Lê Đình Thọ