Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 323/TCĐBVN-ATGT
V/v tổ chức giao thông tại trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên quốc lộ

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Nhà đầu tư BOT đường bộ;
- Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc (VEC);
- Tổng Công ty PT hạ tầng và ĐTTC Việt Nam (VIDIFI);
- Các Cục Quản lý Đường bộ I, II, III, IV và cao tốc.

Để tránh tình trạng ùn tắc giao thông khu vực các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên các quốc lộ và đảm bảo điều kiện lưu thông thông suốt của người dân, đặc biệt trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, Tổng cục ĐBVN giao các Cục QLĐB phối hợp các Nhà đầu tư dự án BOT, VEC và VIDIFI rà soát hiện trạng biển báo tại các cửa trạm thu giá để tổ chức giao thông theo hướng:

1. Lắp đặt biển số P.131 “Cấm đỗ xe” phía trước trạm thu giá khoảng 100-200m (tùy theo điều kiện cụ thể để xác định khoảng cách đặt cho phù hợp).

2. Lắp đặt biển “CẤM DỪNG XE QUÁ 5 PHÚT” (Biển viết bằng chữ, nền biển màu đỏ, chữ viết màu trắng) cách cabin thu giá khoảng 50m. Biển được lắp đặt trên dải phân cách giữa và trên cột cần vươn phía bên phải chiều xe chạy.

3. Lắp đặt biển báo hết lệnh cấm phía sau trạm thu giá khoảng 100-200m.

4- Căn cứ điều kiện thực tiễn và theo các quy định hiện hành, các Nhà đầu tư BOT, VEC và VIDIFI chủ trì, phối hợp với các Cục BLĐB và các cơ quan, đơn vị liên quan để chủ động, kịp thời điều chỉnh cho phù hợp đảm bảo giao thông qua trạm thu phí an toàn, thông suốt.

Căn cứ nội dung trên, đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu thực hiện phù hợp với thực tiễn của từng trạm và kịp thời báo cáo về Tổng cục ĐBVN để xử lý các bất cập phát sinh (nếu có)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT (để b/c);
- Phó TCT Phan Thị Thu Hiền;
- Vụ PC-Thanh tra;
- Lưu: VT, ATGT (VSQ-5b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Huyện