Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2760/BYT-DP
V/v hỗ trợ triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho lực lượng Bộ đội Biên phòng

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Sở Y tế 44 tỉnh, thành phố (danh sách gửi kèm)

Thực hiện Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19, Bộ Y tế đã ban hành các Quyết định số 1467/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 và Quyết định số 1464/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 phê duyệt Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; Quyết định số 1469/QĐ-BYT ngày 06/3/2021 về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 1; Quyết định số 1821/QĐ-BYT ngày 07/4/2021 về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 2 và các Hướng dẫn về tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, khám sàng lọc, tổ chức buổi tiêm chủng.

Ngày 05/4/2021, Bộ Y tế nhận được Công văn số 1184/BCĐ-CQTT ngày 02/4/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng về việc đề nghị hỗ trợ triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho lực lượng Bộ đội Biên phòng. Sau khi nghiên cứu nội dung công văn, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các nội dung sau:

- Xem xét hỗ trợ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho lực lượng Bộ đội Biên phòng, (gửi kèm Công văn số 1184/BCĐ-CQTT của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng).

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng tiếp nhận, bảo quản và phân phối vắc xin phòng COVID-19 để triển khai tiêm chủng cho lực lượng Bộ đội Biên phòng trên địa bàn.

2. Đề nghị Bộ Quốc phòng:

- Chỉ đạo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với Sở Y tế các tỉnh, thành phố triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho lực lượng Bộ đội Biên phòng.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo các đợt phân bổ của Bộ Y tế đảm bảo an toàn và đạt tỷ lệ bao phủ cao.

Kính đề nghị Bộ Quốc phòng và Sở Y tế các tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c. Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- UBND 44 tỉnh, thành phố;
- Cục Quân Y, Bộ Quốc phòng;
- Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur;
- Trung tâm KSBT 44 tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên

 

DANH SÁCH GỬI

(Kèm theo Công văn số 2760/BYT-DP, ngày 13/04/2021 của Bộ Y tế)

Sở Y tế tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Hưng Yên.