Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2734/LĐTBXH-BTXH
V/v cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân khi thiên tai xảy ra năm 2018

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Những năm qua, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai luôn diễn biến thất thường, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, đời sống của nhân dân. Mùa mưa lũ năm 2018 đã bắt đầu gây thiệt hại nặng tại một số địa phương của tỉnh Lai Châu và Hà Giang. Để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khắc phục thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, bảo đảm ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở, ban, ngành liên quan:

1. Chủ động đánh giá kết quả thực hiện công tác cứu trợ trong phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai năm 2017 để bổ sung, hoàn thiện phương án ứng phó với thiên tai năm 2018, bảo đảm chủ động phương án ứng phó với thiên tai lớn có thể xảy ra tại địa phương.

2. Chỉ đạo, kiểm tra việc xây dựng và chuẩn bị phương án cứu trợ thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” chi tiết, cụ thể, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của địa phương; bảo đảm hậu cần ứng phó với thiên tai; huy động nguồn lực cứu trợ thiên tai tại chỗ; sẵn sàng di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; bảo đảm nguồn nhu yếu phẩm để ổn định đời sống nhân dân trước, trong và sau thiên tai; hướng dẫn nhân dân chủ động gia cố nhà cửa, dự phòng lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh và các vật dụng thiết yếu khác khi mùa mưa bão đến.

3. Theo dõi sát tình hình, diễn biến thiên tai, nắm chắc tình hình thiếu đói để có các biện pháp cứu trợ kịp thời, nếu vượt quá khả năng của địa phương thì báo cáo Trung ương về nhu cầu hỗ trợ lương thực, kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, tuyệt đối không để người dân nào bị đói; kịp thời thăm hỏi, động viên, giải quyết chính sách cho các đối tượng bị thiệt hại, trong đó ưu tiên nhóm đối tượng là người có công, gia đình chính sách, trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi và các đối tượng bảo trợ xã hội khác.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện các nội dung trên, đề xuất báo cáo công tác cứu trợ khẩn cấp (Có biểu mẫu báo cáo kèm theo)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính (để phối hợp);
- Bộ NN&PTNT;
- UBQG ƯPSCTT&TKCN;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Trung tâm Thông tin của Bộ;
- Lưu: VT, BTXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tấn Dũng

 

ĐƠN VỊ...

TỔNG HỢP THIỆT HẠI DO …… GÂY RA

(Số liệu tính đến ngày  / /2018)

LOẠI THIỆT HẠI

HẠNG MỤC

Huyện

Đvt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG

NGƯỜI

Số người chết

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số người mất tích

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số người bị thương

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ CỬA

Tổng số nhà bị thiệt hại

Nhà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà bị đổ, sập, trôi

Nhà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà bị hư hỏng nặng

Nhà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà bị ngập, tốc mái

Nhà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà phải di dời

Nhà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SX NÔNG NGHIỆP

Diện tích lúa bị ngập

Ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó vẫn còn ngập

Ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diện tích hoa màu bị ngập

Ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó vẫn còn ngập

Ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ước tổng thiệt hại

Tỷ đồng