Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2709/TXNK-PL
V/v phân loại camera

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Điện tử Tin học EI.
(Đ/c: Tầng 1 tòa nhà Kinh Đô, số 93 Lò Đúc, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Trả lời công văn số 01-08/CV-EI-2016 ngày 01/8/2016 của Công ty TNHH Điện tử Tin học EI (Công ty) đề nghị xem xét mã số của mặt hàng camera, Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại công văn số 5451/TCHQ-TXNK ngày 10/6/2016 của Tổng cục Hải quan, Camera ghi hình ảnh hoặc Camera kỹ thuật số là loại camera mà hình ảnh được ghi lên một thiết bị lưu trữ bên trong hoặc lên các phương tiện lưu trữ (ví dụ, băng từ, phương tiện quang học, phương tiện bán dẫn hoặc phương tiện khác của nhóm 85.23), có thể bao gồm một bộ biến đổi kỹ thuật tương tự/ kỹ thuật số và một kết nối đầu ra cung cấp đường dẫn để gửi hình ảnh tới các đơn vị chức năng của máy xử lý dữ liệu tự động, máy in, ti vi, hoặc máy quan sát khác.

Qua xem xét thì hồ sơ của Công ty chưa đầy đủ thông tin về chức năng, nguyên lý ghi hình ảnh của mặt hàng camera do Công ty nhập khẩu. Mặt hàng này hiện đang được Chi cục Kiểm tra sau thông quan - Cục Hải quan TP. Hà Nội trực tiếp kiểm tra, xử lý. Do đó, đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan TP. Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến để Công ty TNHH Điện tử Tin học EI biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VP (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh