Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2224/TCT-TVQT
V/v Hướng dẫn triển khai ứng dụng Quản lý tem điện tử giai đoạn 01

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 24/05/2022, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định 568/QĐ-TCT kèm theo Quy trình Quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước, theo đó Tổng cục Thuế đã xây dựng Hệ thống Quản lý tem điện tử để phục vụ công tác quản lý trong các lĩnh vực: In ấn, cấp phát và xuất bán cho các tổ chức, cá nhân sử dụng. Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai sử dụng hệ thống Quản lý tem điện tử giai đoạn 1 như sau:

I. Hướng dẫn nghiệp vụ

1. Đối với tem điện tử rượu, tem điện tử thuốc lá.

1.1. Đối với Cơ quan thuế:

Vụ TVQT thực hiện:

- Nhập danh mục tem điện tử rượu, tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước.

- Nhập hợp đồng in tem điện tử rượu, tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước.

- Nhập tem điện tử rượu, tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước từ Công ty in về kho Tổng cục Thuế

- Xuất tem điện tử rượu, tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước cho các Cục Thuế.

Các nội dung trên được thực hiện trên ứng dụng Quản lý ấn chỉ.

Bộ phận TTHT Cục Thuế/Chi cục Thuế thực hiện:

- Tiếp nhận và xử lý tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng tem điện tử mẫu 01/TEM và đơn đề nghị mua tem điện tử rượu, tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước trên hệ thống Quản lý tem điện tử.

- Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trên Cổng điện tử dành cho NNT lập hóa đơn điện tử tại địa chỉ https://hoadondientu.gdt.gov.vn.

- Tiếp nhận và xử lý đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trên ứng dụng hóa đơn điện tử dành cho cán bộ thuế tại địa chỉ https://hddtcbt.gdt.gov.vn.

- Nhập tem điện tử rượu, tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước từ cơ quan thuế cấp trên được thực hiện trên ứng dụng Quản lý ấn chỉ.

- Xuất tem điện tử rượu, tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước cho các Chi cục Thuế được thực hiện trên ứng dụng Quản lý ấn chỉ.

- Bán tem điện tử cho các tổ chức, cá nhân cơ quan thuế thực hiện:

Lập hoá đơn bán hàng trên Cổng điện tử dành cho NNT lập hóa đơn điện tử tại địa chỉ https://hoadondientu.gdt.gov.vn để gửi cho doanh nghiệp đến mua tem điện tử (việc ký hóa đơn bán tem điện tử thực hiện như bán hóa đơn).

Nhập hóa đơn bán ấn chỉ trên ứng dụng Quản lý ấn chỉ để cân đối sổ sách (không in hóa đơn ra).

1.2. Đối với doanh nghiệp:

- Đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng tem điện tử mẫu 01/TEM và đơn đề nghị mua tem điện tử rượu, tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước trên hệ thống Thuế điện tử.

- Cơ quan thuế hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện tải ứng dụng thuế điện tử mobile (E-tax mobile) để thực hiện quét mã Qrcode gắn trên thùng tem, Block tem, dữ liệu được truyền về Hệ thống Quản lý Tem điện tử. Hệ thống Quản lý Tem điện tử cập nhật thông tin về tình trạng xuất tem cho bộ phận sản xuất, số lượng tem còn tồn tại kho của tổ chức, cá nhân (Tổng cục Thuế sẽ có công văn thông báo triển khai ứng dụng).

2. Đối với Biên lai phí, lệ phí:

- Cơ quan thuế các cấp thực hiện các bước trên ứng dụng Quản lý ấn chỉ.

- Bán tem điện tử cho các tổ chức, cá nhân cơ quan thuế thực hiện:

Lập hóa đơn bán hàng trên Cổng điện tử dành cho NNT lập hóa đơn điện tử tại địa chỉ https://hoadondientu.gdt.gov.vn để gửi cho doanh nghiệp đến mua tem điện tử (việc ký hóa đơn bán tem điện tử thực hiện như bán hóa đơn).

Nhập hóa đơn bán ấn chỉ trên ứng dụng Quản lý ấn chỉ để cân đối sổ sách (không in hoá đơn ra).

II. Hội nghị tập huấn trực tuyến hướng dẫn triển khai ứng dụng tem điện tử

1. Nội dung tập huấn:

- Tập huấn nghiệp vụ về tem điện tử rượu, tem điện tử thuốc lá.

- Tập huấn sử dụng các ứng dụng liên quan tới nghiệp vụ tem điện tử rượu, tem điện tử thuốc lá:

Ứng dụng Thuế điện tử

Ứng dụng Quản lý Tem điện tử

Ứng dụng Quản lý ấn chỉ

Ứng dụng Hóa đơn điện tử

- Giải đáp vướng mắc, kiến nghị.

2. Thời gian tập huấn: 01 buổi, sáng thứ ba ngày 28/6/2022 (từ 8h30 đến 12h00).

(Chương trình chi tiết tại phụ lục đính kèm)

3. Hình thức tập huấn: Trực tuyến.

4. Địa điểm: Tại 64 điểm cầu, cụ thể:

- Điểm cầu Tổng cục Thuế: Trụ sở cơ quan Tổng cục Thuế (123 Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

- Điểm cầu các Cục Thuế: Hội trường cầu truyền hình trực tuyến tại trụ sở Cục Thuế 63 tỉnh/thành phố. Cục Thuế có thể phân công một số Chi cục Thuế tham dự trực tuyến tại đầu cầu truyền hình của Chi cục Thuế tùy theo điều kiện thực tế và đăng ký trước với Tổng cục đảm bảo không quá 50% số Chi cục Thuế có điểm cầu riêng.

5. Thành phần tham dự:

a) Tại điểm cầu Tổng cục Thuế (dự kiến khoảng 30 đại biểu):

- Chủ trì: Vụ Tài vụ Quản trị.

- Lãnh đạo và công chức Cục CNTT.

- Đại diện lãnh đạo và công chức Cục Thuế DNL,

b) Tại điểm cầu 63 Cục Thuế (dự kiến mỗi điểm cầu khoảng 15-20 đại biểu):

- Lãnh đạo Cục Thuế, Chi cục Thuế phụ trách công tác quản lý ấn chỉ.

- Công chức làm công tác quản lý ấn chỉ

- Công chức làm CNTT về quản lý ấn chỉ

6. Các công việc cần triển khai

Cục Thuế cử công chức làm đầu mối trao đổi thông tin giữa Tổng cục Thuế và Cục Thuế trong suốt quá trình chuẩn bị trước, trong thời gian diễn ra hội nghị.

Họ tên, số di động của công chức được cử làm đầu mối gửi về Tổng cục Thuế theo địa chỉ email: ntdung@gdt.gov.vn số điện thoại liên lạc 0975.512.682 công chức Nguyễn Tiến Dũng, chuyên viên - Cục CNTT - Tổng cục Thuế.

Công chức được cử làm đầu mối có mặt tại điểm cầu 30 phút trước khi chạy thử và trước khi tập huấn để phối hợp các điểm cầu khác cùng kiểm tra, chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật phục vụ hội nghị. Cụ thể:

- Từ 7h30’ đến 8h30’ ngày 28/6/2022: chạy thử kỹ thuật tại 64 điểm cầu.

- Từ 8h30’ đến 12h00’ ngày 28/6/2022: tập huấn trực tuyến.

Đại biểu Tổng cục Thuế và Cục Thuế, Chi cục Thuế dự Hội nghị tập huấn có mặt tại các điểm cầu và ổn định chỗ ngồi trong Hội trường 10 phút trước khi tập huấn; tuân thủ nội quy, quy định nơi tổ chức điểm cầu; tuân thủ sự hướng dẫn kỹ thuật tại các điểm cầu trong việc sử dụng thiết bị truyền hình và phòng họp trong quá trình vận hành, khai thác hệ thống; tham dự đầy đủ nội dung, chương trình hội nghị; không tự ý bỏ họp ra ngoài... Các đơn vị dự tập huấn đảm bảo tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của cơ quan y tế phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

III. Tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng

Địa chỉ khai thác tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tem điện tử: ftp://ftp.tct.vn/Program/TRIEN_KHAI/2022/TEM/V1.0/

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế được biết, triển khai thực hiện các công việc theo phân công và tham dự tập huấn đầy đủ, đúng thời gian, đúng thành phần./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Cục CNTT, Cục Thuế DNL (để phối hợp/tham dự);
- Lưu: VT, TVQT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Chí Hùng

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG QUẢN LÝ TEM ĐIỆN TỬ
(Ban hành kèm theo công văn số 2224/TCT-TVQT ngày 24/6/2022 của Tổng cục Thuế)

STT

Nội dung

Thời gian

Người thực hiện

1

Khai mc

8h30 - 8h45

Ông Nguyễn Đức Dương - Vụ trưởng Vụ TVQT

2

Hướng dẫn các nội dung liên quan đến nghiệp vụ ấn chỉ

8h45 - 09h30

Bà Cao Thị Hà - Chuyên viên chính Vụ TVQT

 

Nghỉ giải lao

09h30 - 09h45

 

3

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Quản lý tem điện tử

- Etax

- Ứng dụng Quản lý tem điện tử

- Ứng dụng hóa đơn điện tử

- Ứng dụng QLAC

09h45 - 11h15

Bà. Nguyễn Thị Minh Huệ - Chuyên viên chính Cục CNTT

6

Giải đáp vướng mắc về nghiệp vụ và ứng dụng

11h15 - 11h45

Vụ TVQT, Cục CNTT

7

Bế mạc

11h45 - 12h00

Lãnh đạo Vụ TVQT