Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2090/BYT-KCB
V/v tăng cường thc thi Luật Phòng, chng tác hại của thuc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2019

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi: Các Bộ, ngành, Đoàn thể Trung ương

Nhằm tăng cường hơn nữa sự quan tâm của các ngành, các cấp và cộng đồng đối với công tác phòng chống tác hại thuốc lá (PCTH thuốc lá), Tổ chức Y tế thế giới lấy ngày 31/5 hàng năm là Ngày Thế giới không thuốc lá. Hàng năm được phép của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế tổ chức Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25/5 đến ngày 31/5. Ngày Thế giới Không Thuốc lá năm 2019, Tổ chức Y tế Thế giới lựa chọn chủ đề “Thuốc lá và các bệnh về phổi”. Thông qua chủ đề này, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) muốn thông tin tới cộng đồng hậu quả của việc sử dụng thuốc lá với sức khỏe con người, đặc biệt là các bệnh về phổi, đồng thời kêu gọi các quốc gia có những hành động kịp thời nhằm giảm nguy cơ tử vong do các bệnh về phổi liên quan đến sử dụng thuốc lá.

Theo WHO, trên thế giới, sử dụng thuốc lá là nguyên nhân chính gây ra các bệnh về phổi, điển hình là ung thư phổi và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. 90% trong số hơn 600.000 người mắc ung thư phổi hàng năm trên thế giới là người hút thuốc lá. Hút thuốc còn là nguyên nhân của 75% các ca bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Tại Việt Nam, theo số liệu của bệnh viện Ung bướu trung ương, tỷ lệ bệnh nhân ung thư phổi có hút thuốc lá: 96,8%. Số trường hợp tử vong do các bệnh không lây nhiễm chiếm 73% tổng số ca tử vong do bệnh tật và thương tích ở Việt Nam, mà một trong những nguyên nhân là do tỷ lệ sử dụng thuốc lá cao.

Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTH thuốc lá) được Quốc hội ban hành năm 2012, quy định: Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chủ động thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống tác hại của thuốc lá; phối hợp với Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá năm 2019, đồng thời nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc thực thi Luật PCTH thuốc lá, Bộ Y tế trân trọng đề nghị Quý cơ quan cùng phối hợp tổ chức các hoạt động:

1. Tiếp tục phổ biến và chỉ đạo thực thi nghiêm quy định của Luật PCTH thuốc lá.

- Nội dung tuyên truyền tập trung vào quy định về cấm hút thuốc lá nơi làm việc, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc lá trong việc thực hiện Luật PCTH thuốc lá, các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng chống tác hại của thuốc lá.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành đưa nội dung PCTH thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị, treo biển cấm hút thuốc tại các khu vực có quy định cấm theo quy định của Luật PCTH thuốc lá.

Đưa tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn thi đua của cán bộ, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị, có hình thức động viên khen thưởng các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt công tác PCTH thuốc lá.

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện và yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị không hút thuốc lá nơi làm việc và các địa điểm có quy định cấm hút thuốc.

- Giám sát thường xuyên việc thực thi quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc của cơ quan Bộ, ngành, Đoàn thể và các đơn vị trực thuộc.

2. Thành lập các đoàn kiểm tra để kiểm tra việc thực hiện Luật PCTH của thuốc lá thuộc lĩnh vực được phân công theo Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và các Nghị định khác có liên quan đến lĩnh vực PCTH thuốc lá; Lồng ghép nội dung kiểm tra việc thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm của Bộ, ngành, Tổ chức chính trị xã hội.

3. Thành lập hoặc kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình Phòng, chống tác hại của thuốc lá của bộ, ngành, đoàn thể.

4. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến ngày 31/5/2019.

- Treo băng-rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá tại cổng ra vào của cơ quan, đơn vị với nội dung thực hiện Luật PCTH thuốc lá và môi trường không khói thuốc, nội dung chủ đề ngày thế giới không thuốc lá năm nay: “Thuốc lá và các bệnh về phổi” (xin gửi kèm theo khẩu hiệu để quý cơ quan tham khảo).

- Tổ chức hội thảo, hội nghị chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nơi làm việc không khói thuốc, kinh nghiệm giám sát việc thực thi các quy định về môi trường không khói thuốc.

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, các buổi nói chuyện về tác hại của thuốc lá/thuốc lào/thuốc lá điện tử phù hợp với từng nhóm đối tượng.

5. Sử dụng đúng quy định và có hiệu quả kinh phí do Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá hỗ trợ.

Các thông tin về ngày thế giới không thuốc lá được đăng trên trang thông tin điện tử của Chương trình PCTH thuốc lá : www.vinacosh.gov.vn.

Đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố gửi báo cáo kết quả thực hiện về Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế, Tầng 5, tòa nhà Toserco, 273 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội trước ngày 10/6/2019 để Bộ Y tế tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Xin trân trọng cảm ơn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP (để báo cáo);
- PTT Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- VP TW, các Ban của Đảng;
- VP Quốc hội;
- VP Chủ tịch nước;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện KSND tối cao;
- Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế (để thực hiện);
- Văn phòng, Thanh tra, các Vụ, Cục (Bộ Y tế) (để thực hiện);
- Các cơ quan truyền thông;
- Sở Y tế các Tỉnh, Thành phố;
- Trung tâm TTGDSK các tỉnh, thành phố;
- Trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, KCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

KHẨU HIỆU

Ngày thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 2019

(Chủ đề: Thuốc lá và các bệnh về phổi)

1. Nhóm các thông điệp theo chủ đề Thuốc lá và các bệnh về phổi

- Sử dụng thuốc lá là nguyên nhân chính gây ung thư phổi.

(Tổ chức Y tế thế giới)

- 90 % người mắc ung thư phổi là do hút thuốc lá.

(Tổ chức Y tế thế giới)

- Nguy cơ mắc ung thư phổi ở người hút thuốc cao hơn 20 lần so với người không hút thuốc.

(Tổng Hội Y Khoa Hoa Kỳ)

- Sử dụng thuốc lá là nguyên nhân chính gây bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

(Tổ chức Y tế thế giới)

- 75% người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính là do hút thuốc lá.

(Tổ chức Y tế thế giới)

- Tỷ lệ chết do mắc viêm phổi ở người hút thuốc cao gấp 2 lần so với người không hút thuốc.

(Tổng Hội Y Khoa Hoa Kỳ)

- Hút thuốc lá thụ động làm tăng 30% nguy cơ mắc bệnh hen ở trẻ nhỏ

(Tổ chức Y tế thế giới)

- Hút thuốc thụ động gây viêm đường hô hấp, viêm tai giữa ở trẻ nhỏ.

(Tổ chức Y tế thế giới)

- Hút thuốc thụ động làm chậm phát triển chức năng phổi ở trẻ nhỏ.

(Tổ chức Y tế thế giới)

- Hút thuốc thụ động làm suy giảm chức năng phổi ở trẻ nhỏ.

(Tổ chức Y tế thế giới)

2. Nhóm thông điệp về quy định của Luật PCTH thuốc lá

- Cấm hút thuốc lá tại cơ sở y tế, trường học, nơi làm việc và trên phương tiện giao thông công cộng

(Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá)

- Cấm hút thuốc lá tại khu vực trong nhà của nhà hàng, quán cà phê.

(Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá)

- Cấm hút thuốc lá tại khu vực trong nhà của bến tàu, bến xe

(Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá)

- Mọi người có quyền được sống, làm việc trong môi trường không có khói thuốc lá.

(Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá)

3. Nhóm thông điệp kêu gọi hành động:

- Không hút thuốc lá trong nhà khi có trẻ em, phụ nữ mang thai, người bệnh, người cao tuổi.

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không hút thuốc tại nơi làm việc.

- Không hút thuốc vì sức khỏe của bạn và những người thân yêu

- Hãy bỏ thuốc lá ngay hôm nay vì sức khỏe của bạn và những người thân yêu

- Bỏ thuốc lá để giảm nguy cơ mắc bệnh và tử vong do ung thư phổi.

- Bỏ thuốc lá để giảm nguy cơ mắc bệnh và tử vong do bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

- Hãy nhắc người hút thuốc không hút gần mình và những người xung quanh

- Hãy gọi 1800-6606 để được tư vấn cai thuốc lá miễn phí.