Hệ thống pháp luật

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2060/TCT/NV6

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 2060 TCT/NV6 NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 2002 VỀ VIỆC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI THUẾ ĐỐI VỚI CƠ SỞ MỚI THÀNH LẬP

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời Công văn số 221/CT-NV ngày 27/2/2002 của Cục thuế Tỉnh Đồng Nai nêu một số vướng mắc trong việc xử lý ưu đãi thuế đối với cơ sở mới thành lập, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

- Hộ cá thể hoạt động thương mại, nay giải thể để thành lập DNTN hoạt động sản xuất, DNTN đó được thành lập và được cấp giấy phép kinh doanh kể từ ngày Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực thi hành thì được xét miễn, giảm thuế Thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở sản xuất mới thành lập.

- Trường hợp cơ sở kinh doanh ngành thương mại, nay đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới thì hoạt động sản xuất đó được xét miễn, giảm thuế theo đối tượng đầu tư mở rộng sản xuất.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.

 

Nguyễn Đức Quế

(Đã ký)

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 2060/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế về việc chính sách ưu đãi thuế đối với cơ sở mới thành lập

  • Số hiệu: 2060/TCT/NV6
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 24/05/2002
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Nguyễn Đức Quế
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 24/05/2002
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản